Påmelding og sakspapirer til funksjonærmøtet

10. november 2021

Tid: Lørdag 20. november kl. 15.00
Sted: Quality Grand Hotel, Kongsberg
Frist for påmelding: Fredag 19. nov

Det vil bli mulig å delta både fysisk og digitalt. Påmelding kreves for begge deler. Frist for å melde seg på er fredag 19. november.

Klikk her for å registrere din påmelding. 

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
2. Valg av møteleder og 2 referenter
3. Årsberetning 2020, til uttalelse
4. Årsregnskap 2020, til uttalelse
5. Styrets evalueringsrapport, til orientering
6. Prognose for 2021, til orientering
7. Budsjett for 2022, til orientering
8. Strategi
9. Innkomne forslag
10. Valg

Sakspapirene finner du her: 
Innkalling til funksjonærmøte 2021
Vedtekter Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival
Vedlegg 1: Årsberetning 2020
Vedlegg 2: Årsregnskap 2020
Vedlegg 3: Revisors beretning 2020
Vedlegg 4: Styrets evalueringsrapport 2021
Vedlegg 5: Strategiplan 2022-2025
Vedlegg 6: Valgkomiteens innstilling


Velkommen!

JAZZ IS MORE // ARTISTER

SJEKK UT VÅRE ANDRE ARTISTER

JAZZ IS MORE // SPONSORER

VÅRE GODE SAMARBEIDSPARTNERE

JAZZ IS MORE //

NYHETSBREV

Ved å registrere deg godtar du at vi kontakter deg på epost. Eposten din blir kun benyttet ifm. Kongsberg Jazzfestival.