Tilgjengelighet

Kongsberg Jazzfestival er sertifisert med «Tilgjengelighetsmerket», og har fokus på å være inkluderende og tilgjengelig for alle.

Noen eldre lokaler kan by på utfordringer for fremkommelighet, så vi har laget en utfyllende oversikt over spillestedene og deres tilgjengelighet for rullestolbrukere og andre med spesielle behov.

Billetter

Billetter for rullestolbrukere og ledsagere kan kjøpes via Ticketmaster.

Hvis konsertlokalet har egne rullestolplasser, kan du velge denne billettkategorien når du kjøper billett på nett. Du kan ta med deg en eller flere ledsagere gratis til alle våre konserter ved å fremvise et gyldig ledsagerbevis.

Ledsagerbevis: Ledsagere med gyldig bevis kommer gratis inn på alle konserter. Vi aksepterer offentlig utstedte ledsagerbevis.

For å hente ut en ledsagerbillett hos Ticketmaster må du kjøpe en ordinær billett samtidig og velge billettkategorien «ledsager». Ledsagerbeviset må fremvises ved ankomst, ellers vil full billettpris bli avkrevet. Ledsagerbillett kan hentes ut til 0,- på www.ticketmaster.no.

Spillesteder

Under følger utfyllende informasjon om blant annet adkomst og andre forhold som er viktige for rullestolbrukere og andre som har behov for å planlegge sin tilstedeværelse på Kongsberg Jazzfestival med hensyn til tilgjengelighet.

For besøkende som ikke bruker rullestol, men for eksempel er dårlig gående, er det mulig å ha med rullator og lignende inn på stående konserter.

Det vil være begrenset sitteplass på spillesteder med stående konserter, men det finnes vanligvis løsninger og muligheter for å sitte for de som har behov for det.

Det anbefales å møte opp tidlig for å finne en sitteplass. Det kan ikke garanteres sitteplasser til et helt følge eller at flere kan sitte ved siden av hverandre på stående konserter.

Oversikt over tilgjengelighet og adkomst på hvert enkelt spillested:

Kirketorget: Hovedsakelig ståplasser. Rullestolbrukere kan se konserten fra HC-rampen, som har god utsikt og er i umiddelbar nærhet av HC-toalettene. Det er også mulig å se konserten fra hovedområdet, dvs. ikke bruke HC-rampen, hvis man f.eks. er en gjeng som vil stå sammen. Vi henviser enhver tid til at alle festivalens gjester forholder seg til henstillinger fra vaktene for å sikre egen og andres sikkerhet på arrangementet. Av sikkerhetshensyn ønsker vi ikke at rullestolbrukere stiller seg lengst fremme eller midt oppi den tetteste mengden publikum under de største konsertene. 

Barnivalen: Her er det ramper fra fortau og inn på området, og til telt. HC-toalett tilgjengelig. Ta kontakt med festivalkontoret for spørsmål.

Christians Kjeller: Kombinasjon av sitte- og ståplasser. Trinnfri adkomst og fremkommelighet for rullestolbrukere, men noe ujevnt underlag. HC-toalett i restauranten i 1. etasje.

Energimølla: Kombinasjon av sitte- og ståplasser, unntatt nattkonserter, som er stående. 1. etasje er tilgjengelig for rullestolbrukere og har HC-toalett.

Festivalgata: Sittende konserter. Lett adkomst og HC-toalett tilgjengelig på Quality Hotel Grand.

Gamle Kongsberg Kino: Vanskelig adkomst for rullestolbrukere.

Kongsberg Musikkteater: I hovedsak sittende konserter, men med noen unntak. Tilrettelagt med HC-sitteplasser, heis, rekkverk, orienteringspunkter/ledelinjer og teleslynge. Ta kontakt med vaktene i inngang for mer informasjon.

Gamle Norge: Hovedsakelig ståplasser. Lett tilgjengelig uteområde og HC-toalett inne med rampeadgang.

Jazzboksen: God fremkommelighet med rampe og HC-toalett.

Kongsberg Kirke: Sittende konserter. Adkomst via rampe, men trangt og mangler HC-toalett.

Privat Bar: Lett adkomst og HC-toalett i underetasjen samt på Meeat Gastropub.

Quality Hotel Grand – Argus: Ankomst via hovedinngang, heis og HC-toaletter i kjeller.

Smeltehytta: Sittende konserter. God fremkommelighet og HC-toalett.

Sølvsalen: Sittende konserter. Tilrettelagt med HC-sitteplasser og HC-toalett.

Transport og parkering

De fleste spillestedene ligger i nærheten av offentlig vei. Nærmeste taxiholdeplasser er Kongsberg Knutepunkt og Nytorget. Nærmeste holdeplass til Kirketorget er krysset ved Fredheim Skole.