Innkalling til funksjonærmøte

Vi inviterer til funksjonærmøte 11. november 2023 kl. 15 på Steinhuset, Kongsberg.

SAKSLISTE
  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
  2. Valg av møteleder og to referenter
  3. Årsberetning 2022, til uttalelse
  4. Årsregnskap 2022, til uttalelse
  5. Styrets evalueringsrapport 2023, til orientering
  6. Prognose for 2023, til orientering
  7. Budsjett for 2024, til orientering
  8. Innkomne forslag
  9. Valg
sakspapirer:

Innkalling til funksjonærmøte 2023
Vedtekter Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival
Vedlegg 1: Årsberetning 2022, til uttalelse
Vedlegg 2: Årsregnskap 2022, til uttalelse
Vedlegg 3: Revisorberetning 2022
Vedlegg 4: Styrets evalueringsrapport, til orientering
Vedlegg 5: Innkomne forslag
Vedlegg 6: Valgkomiteens innstilling

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta.

Klikk her for å melde deg på.

Velkommen!

Foto: Thomas Hegna