Innkalling til funksjonærmøte 2022

Her behandles årsregnskap og årsmelding for 2021, i tillegg til at det vil være valg av styret, programkomité og valgkomité. Det vil også orienteres om årets festival og aktuelle saker.

Tid: Lørdag 19. november kl. 15.00
Sted: Røde Kors-huset, Kirketorget 6B, Kongsberg. Det er også mulig å delta digitalt.
Klikk her for å registrere din påmelding. 

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
2. Valg av møteleder og 2 referenter
3. Årsberetning 2021, til uttalelse
4. Årsregnskap 2021, til uttalelse
5. Styrets evalueringsrapport, til orientering
6. Prognose for 2022, til orientering
7. Budsjett for 2023, til orientering
8. Innkomne forslag
9. Valg

Saker som ønskes behandlet av Funksjonærmøtet, skal sendes styret senest tre uker før
Funksjonærmøtet.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta. Det vil også være mulig å delta digitalt. 

Klikk her for å registrere din påmelding. 

Velkommen!

Sakspapirer kan lastes ned her: 
Innkalling til funksjonærmøte 2022
Vedlegg 1_årsberetning Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival 2021
Vedlegg 2_Årsregnskap 2021
Vedlegg 3_Revisjonberetning 2021, Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival
Vedlegg 4_Styrets evalueringsrapport 2022
Vedlegg 5_Valgkomiteens innstilling, Funksjonærmøte 2022
Vedtekter-Stiftelsen-Kongsberg-Jazzfestival-vedtatt-oktober-2010