Innkalling og funksjonærpapirer til funksjonærmøte 2020

Sakspapirene til funksjonærmøtet (festivalens generalforsamling) er nå klare. 

Tid: Lørdag 7. november kl 15.00
Sted: Quality Hotel Grand

Det blir bl.a. valg av styre, programkomité og valgkomité, fremlegg av regnskap for 2019 og prognoser for 2020, samt styrets evaluering av året.

OBS!

Møtet blir både digitalt og fysisk. Det er obligatorisk påmelding her – velg om du skal delta digitalt eller fysisk:
https://www.deltager.no/funksjonaermote_2020

Sakspapirene finner du her:
Innkalling til Funksjonærmøte 2020
Vedtekter Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival
Vedlegg 1 – Årsberetning
Vedlegg 2 – Årsregnskap
Vedlegg 3 – Revisorberetning
Vedlegg 4- Styrets evalueringsrapport
Vedlegg 5 – Valgkomiteens innstilling
Vedlegg 6: Benkeforslag på styremedlemmer og styreleder mottatt 6.11.20. Se benkeforslaget her.
Vedlegg 7: Valgkomiteen trekker innstilling

Last ned alle vedlegg her


Vi håper du har mulighet til å komme!