Funksjonærmøte 17. nov 2018

Hold av datoen! Årets funksjonærmøte holdes på Quality Grand Hotel
lørdag 17. november kl. 17.00.
 
Funksjonærmøtet er festivalens generalforsamling og har de samme ingrediensene som et årsmøte. På agendaen står valg av styre, programkomité og valgkomité, presentasjon av økonomiske prognoser for 2018, samt regnskap for 2017.
 
Sakspapirene kan lastes ned 10 dager før.
Vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta!
 
Foto: Christian Haukeli
 
Papirene til Funksjonærmøtet ligger her:
Innkalling til Funksjonærmøte 2018 ENDELIG
Styrets evalueringsrapport 2018 VEDTATT
Strategiplan Kongsberg Jazzfestival VEDTATT
Årsregnskap med revisjonsberetning 2017
Årsmelding Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival 2017 Signert
Vedtekter Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival vedtatt oktober 2010