Kjære alle Jazzvenner!

Styret har etter grundige vurderinger konkludert med at det ikke er forsvarlig å gjennomføre festival i 2020.  Festivalen er avlyst. Vi har et ansvar overfor alle involverte og Kongsberg Jazzfestival ønsker å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør, sier styreleder Juel H. Rye. 

Med bakgrunn i utbruddet av Corona-pandemien, hensynet til smittevernsituasjonen, vårt publikum, artister, leverandører og frivillige er styret samstemt på at det ikke er forsvarlig å gjennomføre årets festival. 

Det er med tungt hjerte vi gjør dette, men styret har også et ansvar for å ta vare på festivalen, forvalte den godt og sikre dens fremtid.  Vi kan ikke sette festivalen  i en situasjon hvor vi  med åpne øyne sender den inn i historiebøkene, sier styreleder Rye.

Billetter refunderes

Nå starter jobben med å kontakte berørte parter for å tenke sammen og fremover.

De som har kjøpt billetter vil få tilbud om tilbakeføring av billettpengene. eller flytting av billetter. All nødvendig informasjon vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider og de som har kjøpt billett blir kontaktet på epost. Vi kommer med dette så raskt det praktiske er på plass. I påvente av videre avklaring, ber vi om litt tålmodighet, sier festivalsjef Kai Gustavsen.

Nå starter også dialogen med leverandører, artister og management for å finne gode løsninger. Artistene vil få tilbud om å flytte oppdraget til 2021.

Vi må trygge festivalens framtid.

Vi har knapt solgt billetter de siste 4 ukene og forventer at billettsalget vil stå bom stille i flere uker fremover.

Budsjetterte billettinntekter er alene 14 millioner. Dette er det ikke mulig å hente inn. Vi har sett på ulike scenarier og de viser alle betydelig risiko. Festivalen står i fare for å gå på et underskudd i størrelsesorden 12-15 millioner kroner ved en gjennomføring juli. Ved å ta en beslutning om avlysning nå, reduseres denne risikoen betydelig, sier styreleder Juel H. Rye. 

For at jazzfestivalen skal komme ut av dette på en god måte er vi avhengig av at våre samarbeidspartnere nå står skulder ved skulder med oss igjennom dette. Det er derfor godt å vite at vi har gode og langsiktige partnere både i det offentlige og blant våre sponsorer sier festivalsjef Kai Gustavsen

Trykk på denne linken for å lese hele begrunnelsen for styrevedtaket.  Referat fra styremøte KJF 3. april 2020