Innkalling til funksjonærmøte 2019

Det innkalles herved til funksjonærmøte i Kongsberg Jazzfestival.

Tid: lørdag 16. november kl 15.00
Sted: Quality Hotel Grand

Det blir bl.a. valg av styre, programkomité og valgkomité, fremlegg av regnskap for 2018 og prognoser for 2019, samt styrets evaluering av årets festival.

 

Kommentar:
Det er en feil i sakspapirene. §11, 3. avsnitt i vedtektsendringer skal teksten være «Styret konstituerer seg selv med unntak av leder som velges særskilt av Funksjonærmøtet og Styret utarbeider en instruks for sitt arbeid.» 

Sakspapirer:

Innkalling til funksjonærmøte
Styrets evalueringsrapport 2019
Årsmelding og regnskap 2018
Vedtekter endret oktober 2010
Vedtektsendringer 2019 med endringsnotater.

Vedtekter Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival – endringsforslag uten notater.