Innkalling til ekstraordinært funksjonærmøte

 

Oppdatert med sakspapirer 19.04.2021.

Det innkalles med dette til ekstraordinært funksjonærmøte i Kongsberg Jazzfestival. 

Tid:                 Torsdag 29. April kl. 1800-2000
Sted:               Digitalt. Lenke sendes ut kort tid før møtet. 
Påmelding:   Obligatorisk påmelding her.  Siste frist for påmelding er innen utgangen av onsdag 28. april. 

Saksliste med sakspapirer:

  1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
  2. Valg av møteleder og 2 referenter
  3. Bakgrunn for styrets beslutning i oktober og prosess: Styrets leder redegjør – Vedlegg 1
  4. Forhandlingsutvalget orienterer om forhandlinger med KOG
  5. Innspill fra funksjonærer / diskusjon – Vedlegg 2
  6. Valg: Samtlige styremedlemmer er på valg – Vedlegg 3: Valgkomiteens innstilling

Velkommen!

På vegne av styret i Kongsberg Jazzfestival

Juel H. Rye (styreleder)
Hans Marius Graasvold (nestleder)