Vilkår og retningslinjer for leie av bodplass ved Kongsberg Jazzfestival

 

 1. Standplass: Bodplass bekreftes ved innbetaling av leie. Frist for innbetaling er 6. juni eller ved forfall på faktura. Dersom leien ikke er innbetalt, er man ikke garantert plass. Ved avbestilling senere enn 3 uker før festivalen må leie betales fullt ut. Leietaker forplikter seg til å holde orden på og rundt sin stand til enhver tid, og leietaker kan kun benytte avtalt areal. Bestiller du 3×3 meter kan du dermed ikke plassere ting utenfor dette arealet. Kongsberg Jazzfestival kan både før og under festivalen flytte en leietaker fra anvist sted til et nytt sted. Plassen kan ikke gis, eller leies ut, til andre. Plassen er kun tilgjengelig fra tirsdag ETTER kl. 16:00, leietakere som møter opp før vil bli bortvist. Alle boder skal være ferdig rigget opp til onsdag kl. 11. Alle varer og utstyr må være ryddet bort fra plassen innen søndag kl. 10:00.
 2. Parkering/Bil: Innkjøring med bil kan skje mellom 02:30 og 10:00 på formiddag. Det følger ikke med parkering til standplass.
 3. Brann/Tyveri: Leietakere av telt er forpliktet til å sørge for at det er et godkjent pulver – brannslokningsapparat i teltet til enhver tid. Brannkummer i gaten må ikke blokkeres. Kongsberg Jazzfestival er ikke ansvarlig for tap som følge av skade på, eller tyveri i, salgsboder. Etablert vakthold er ikke garanti mot skade og innbrudd.
 4. Matservering: Alle som søker om matbod på festivalen, skal ha et vegetarisk/kjøttfritt alternativ. Det bes redegjøre for dette i bodsøknaden. Det skal også være et brannslukningsapparat tilgjengelig i boden. All distribusjon av næringsmidler (mat, drikke, godteri osv.) skal være rapportert til Mattilsynet, Distriktskontoret i Buskerud. https://skjema.mattilsynet.no/mats. Leietagere må ha nødvendig og tilstrekkelig utstyr for avfallshåndtering.
 5. Musikk: Musikk fra standen er kun tillatt etter avtale med Kongsberg Jazzfestival.
 6. Produktforbud: Produkter som heliumballonger, piratkopier, soft guns, våpenreplika, kniver, sverd, kastevåpen eller lignende er forbudt å selge. Produkter med symboler som kan være støtende skal ikke selges. Dette gjelder spesielt produkter som kan forbindes med nazisme, rasisme eller narkotika. Det tillates ikke salg av andre varer enn det man har oppgitt i søknadsskjemaet. Det er leietakers ansvar å påse at vareutvalget ikke strider mot retningslinjer gitt av Kongsberg Jazzfestival.
 7. Opptreden: Leietaker skal alltid ha synlig plassbevis (dette får du tilsendt på epost) og leietakere skal opptre vennlig og imøtekommende, og ikke påtrengende, frekk eller utrivelig. Leietaker kan ikke være påvirket av rusmidler. Med leietaker menes leietaker eller representanter for denne. Leietaker skal følge pålegg fra festivalens ansatte eller frivillige, dersom en ikke gjør det kan en bli bortvist fra festivalområde uten kompensasjon/refusjon.
 8. Miljø: Det er leietakers ansvar å rydde opp og bringe søppel til søppelcontainere. Kongsberg Jazzfestival er sertifisert Miljøfyrtårn og har sortering av avfall høyt på agendaen. Dette gjelder også for våre leietakere. All søppel skal sorteres riktig i containere. Dette gjelder spesielt etter avslutning siste dag. Alle leietakere skal tilstrebe miljøvennlig emballasjeløsninger. Har du olje som skal deponeres, må dette sies i fra om på forhånd. Ved ulovlig tømming av matolje etc, vil oppryddingsarbeidet fakturert, i tillegg til et overtredelsesgebyr kr. 5000 fra festivalen. Oljen kan deponeres på søppelområdet markert i informasjonen. Deponering av spillolje, vaskevann og liknende i sluk (eller andre uegnede steder) er IKKE tillatt, og overtredelser medfører tap av plass, gebyr for opprydding på kr. 20.000 og utestengelse fra festivalen.
 9. Brudd på vilkår: Leietaker skal følge vilkårene for standplass fra Kongsberg Jazzfestival. Ved brudd på disse kan leietaker bli bortvist fra festivalområdet for resten av perioden uten kompensasjon/refusjon av innbetalt leie.
 10. Bruk av kontanter: Kongsberg Jazzfestival ønsker ikke håndtering av kontanter for betaling av standplass. Faktura for standplass skal betales før boden kan settes opp.
 11. Strøm: Leietakere må selv sørge for skjøteledning fra strømkassene som blir satt ut. Strøm må forhåndsbestilles om du trenger dette. Det er ikke tillatt å koble til flere apparater enn det som er meldt ifra i bod søknaden.
 12. Skatteregler: Alle som driver med salgsarbeid, og som dermed har en inntekt av sin virksomhet under festivalen må forholde seg til regelverket utgitt av Skattedirektoratet. Kontroller kan bli gjennomført under festivalen.
 13. Bekreftelse av bodplass: Bodplass bekreftes ved innbetaling av leie. Frist for innbetaling er 6. juni. 2022. Dersom leien ikke er innbetalt er man ikke garantert plass. Ved avbestilling senere enn 3 uker før festival må leie betales fullt ut.