Vi går over til gjenbruksglass!

Kongsberg Jazzfestival har i mange år jobbet med bærekraft og miljø i organisasjonen. Vi er en av de første festivalene i Norge som ble Miljøfyrtårn-sertifisert, noe som stiller store krav til oss som organisasjon.

Etter å ha lett etter gode løsninger for å minske bruk av plast på festivalen, har vi nå funnet en mer miljøvennlig løsning for å håndtere drikkeservering. Plastglass er en av de største avfallsfraksjonene festivalen har, men det har de siste årene manglet løsninger som er gode og miljøvennlige nok. Vi har sett på blant annet bruk av PLA, panteordninger og andre løsninger for å gjøre miljøavtrykket mindre – uten å få gode nok resultater.

«Vi er nå stolte av å ha inngått et samarbeid med Rene Glass AS for levering av gjenbruksglass på festivalen. Glassene transporteres fra Vestfold til festivalen, hvor de benyttes til all drikkeservering, og hentes igjen etter festivalen. Disse blir så vasket og desinfisert, før de kan benyttes på andre festivaler i sommer. Et godt miljøtiltak og en god måte å redusere plastbruk på.» sier Truls Liang, prosjektleder i festivalen.

Energimølla startet som klubbpilot for samme leverandør i år, og vi er stolte av å gjøre det samme.

Dette gir likevel økte kostnader for festivalen, og man legger derfor på en miljøavgift på 10 kr, på samme måte som de andre festivalene med løsningen gjør. Miljøavgiften legges på det første glasset man kjøper. Når man har drukket opp innholdet, leverer man glasset i baren for å kjøpe en ny enhet. Gjør man dette, vil det ikke legges på en miljøavgift som takk for at du bidrar.

Mer informasjon om løsningen finner du på våre nettsider:

https://kongsbergjazz.no/faq/gjenbruksglass/