Teknologi for bærekraftige løsninger

«Kongsberg Gruppen har jobbet med effektivisering og sikkerhet i lang tid. Dette var ikke noe vi startet med idet FN lanserte sine  bærekraftsmå Konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen

 

Nøkkelen til flere av de utfordringene verden står overfor ligger i teknologien. Kongsberg Gruppen peker her på områder hvor deres teknologi bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

FNs medlemsland har vedtatt 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling de neste 11 årene. Kongsberg Gruppen leverer teknologiske løsninger innen sikkerhet, transport, energi, klimaspørsmål og matforsyning. Dette er løsninger som møter flere av målsettingene FN ønsker at verden skal oppnå innen 2030.

 

«Kongsberg Gruppen har jobbet med effektivisering og sikkerhet i lang tid. Dette var ikke noe vi startet med idet FN lanserte sine bærekraftsmå Vi har imidlertid identifisert de områdene hvor Kongsberg Gruppen leverer løsninger i dag, og hvor det blir viktig å satse ytterligere i tiden som kommer» sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

«Slik sett er FNs bærekraftsmål en nyttig bevisstgjører for oss i industrien i forhold til hvilke utfordringer verden må løse fremover» sier Håøy

 

KONGSBERG legger særlig vekt på teknologi som er knyttet til havet. Bærekraftig utnyttelse av havressursene er et viktig satsningsområde for Kongsberg Gruppen og for Norge som nasjon.

Hele 70 prosent av kloden er dekket av hav. Transport til sjøs utgjør 80 prosent av all transport i verden og hele 90 prosent av verdens biomasse befinner seg i havet. I tillegg til bærekraftmålene som er teknologirelaterte, har Kongsberg Gruppen særlig fokus på områdene «god utdanning» og «anstendig arbeid og økonomisk vekst». Dette er områder Kongsberg Gruppen kan bidra.

«Vi bruker alle bærekraftmålene når vi jobber med vår egen bærekraftstrategi. Da ser vi på områder hvor vi kan ha en positiv og negativ påvirkning, og søker å finne tiltak som kan forsterke det positive og redusere eventuell negativ påvirkning» forklarer Lene Svenne, direktør for bærekraft og styring i Kongsberg Gruppen.

 

 

 

Tekst: Ove Ronny Haraldsen