Tar roboter med på laget

HTS maskinteknikk har alltid ligget i forkant med nye produksjonsmetoder. Nå tar de steget videre inn i den teknologiske verdenen og får hjelp av digitale og fysiske roboter.

 

Avansert finmekanikk. Avansert sveising. Hos HTS maskinteknikk kombineres avansert produksjonsteknologi med menneskelig erfaring for å levere mekaniske komponenter til subsea-, romfart- og forsvarsindustrien.

Bedriften ble etablert i 1981 og startet med mekanikk til medisinteknisk sektor. HTS maskinteknikk
utviklet seg til å bli en viktig leverandør til store aktører i Kongsberg på 80- og 90-tallet. – Vi har fått være med på en fantastisk utvikling og reise med disse kundene globalt, sier kommersiell direktør Lars-A. Harvik 

Fra starten var bedriften tidlig ute med CNC-maskiner, og har alltid jobbet for å fornye måten de arbeider på.

HTS 4.0 er navnet på bedriftens initiativ innen automasjon og digitalisering. Dette er et omfattende teknologiprogram som skal forbedre og gjøre HTS enda mer konkurransedyktig og attraktiv for fremtiden. Programmet går over fem år.

– Vi styrker oss i en konkurransesituasjon gjennom dette, sier prosjektleder for teknologi, Espen Henriksen-Polanscak.

 

Ledes inn i en ny hverdag 

Såkalte Cobots, samarbeidsroboter, skal ta over flere praktiske oppgaver. Det kan være å plassere materiale inn i en maskin, flytte elementer fra et sted til et annet eller pakke komponentene i esker. Det er rutinearbeidet som skal robotiseres. Tiden som blir frigjort skal ansatte bruke på kvalitetsarbeid, mer krevende arbeidsoppgaver og nyskapende tenkning. – De ansatte får større muligheter til å finne nye løsninger og være mer kreative, sier Henriksen-Polanscak.Målinger, analyser og rapporteringer skal også gjøres automatisk. 

Styrker markedsposisjonen

Det er store krav til presisjon når komponenter skal lages. De komplekse delene må lages i henhold til tegninger og spesifikasjoner. – Når vi leverer en ventil som plasseres på havbunnen, kanskje på 3000 meters dyp, så må vi vite at den er riktig og passer. Det er ikke rom for feil, forklarer Henriksen-Polanscak. Dette skal 4.0 hjelpe dem med, og målet er nå å etablere et digitalt produksjonsmiljø med en økt grad av cyberfysiske produksjonsceller som sanser, forstår, lærer og handler selv. Gjennom digitaliseringen av virksomheten vil produksjonskostnadene holdes konkurransedyktige. Dette styrker bedriften. – Vi gjør dette for å beholde det gode grepet vi har om markedet. Vi løfter oss og viser at vi kan stake ut ny kurs, sier Lars Harvik, og fortsetter: – HTS maskinteknikk har alltid vært i front med ny teknologi. Det ligger i vårt DNA.