Susanne Sundfør og Karpe Diem til Kirketorget lørdag