Smittesituasjonen i samfunnet nå.

Situasjonen vurderes fortløpende i forhold til gjennomføring av Kongsberg Jazzweekend 20.-22. november. Det er tett dialog med kommuneoverlege og vi vil informere om eventuelle endringer så raskt vi vet noe mer.