SKADEDYR: CULTUREN

MÅNEDENS PLATE MARS 2016: SKADEDYR: CULTUREN

(Hubro 2016).

Så er Skadedyr-gjengen her med sin CD nr. 2. Det var sannelig på tide, for Skadedyr er utvilsomt et av de mest interessante band i den mangfoldige norske bandfloraen. Her møtes tolv musikere som har en usedvanlig variert kolleksjon av impulser og musikalske erfaringer å bidra med. Nettopp derfor blir det musikalske uttrykket til Skadedyr helt spesielt. Ingen andre band låter som Skadedyr. Noen vil muligens hevde at her mangler det et helhetlig grep, men det er jo nettopp det som er grepet: Det varierte, det sammensatte, miksen av sjangre og den overdådige idémyldringa. Etter å ha hørt igjennom hele plata, sitter en på underlig vis igjen med en følelse av helhet likevel. Og det har ikke vært kjedelig et eneste sekund!

Som på den første plata, Kongekrabbe, er det også her med et dikt av Ivar Aasen. Det er bra! Aasen er utvilsomt en av de viktigste kulturpersonlighetene vi har hatt i dette landet. Diktet Culturen har gitt plata navn, og er definitivt annerledes enn de dikta vi vanligvis forbinder med Aasen. Man kan jo bare lure på om musikerne stiller seg bak den ganske beske samfunnskritikken Aasen gir uttrykk for her. Han angriper de samfunnsendringer som følger av at profittjakt er den primære drivkraft. Der han i ‘Dei gamle Fjelli’ trøsta seg med at ‘Dei gamle Fjell i Syningom / er alltid eins å sjå, med same gamle Bryningom /og same Toppom på’, ser han nå med uro på at landskapet, naturen, skal bli ‘nivellerat, vel planerat og drenerat’. For profitt. Kanskje har Skadedyr valgt denne teksten fordi den har noe å fortelle oss i dag? Jeg håper det.

Skadedyr spiller på Kongsberg Jazzfestival torsdag 7. juli.