Samarbeidet med Kongsberg Gruppen

Mange, særlig unge musikere, er usikre på om de trår feil dersom de spiller på Kongsberg Jazzfestival. En samfunnsengasjert gruppering i Motvind jobber for et mer bærekraftig og etisk orientert kulturliv, blant annet ved å protestere mot Kongsberg Jazzfestival sitt sponsorsamarbeid med en av landets viktigste teknologibedrifter, Kongsberg Gruppen.

Om kort tid gir de ut et eget magasin, der de har stilt festivalsjefen noen spørsmål. Vi deler svarene her – slik at de som lurer kan se hans vurderinger.

 

«Dykk har ved fleire høve uttrykt stoltheit over samarbeidet med Kongsberg Gruppen. Som vi veit sel Kongsberg Gruppen våpen og anna krigsmateriell til mellom anna diktatur som Quatar, Oman og Saudi Arabia. No er det slik at det er Stortinget som i siste instans bestemmer kven Noreg kan eksportere våpen til, men i ljos av at denne handelen faktisk går føre seg, på kva måte ser Kongsberg Jazzfestival sitt moralske ansvar som formidlar av kultur generelt og jazztradisjonen spesielt i 2019?»

«Det er selvfølgelig mange dilemmaer knyttet til sponsing i kulturlivet, samtidig er store ikke-statlige kulturinstitusjoner avhengig av grunnfinansiering for å kunne satse.

Ethvert sponsorat innebærer vurderinger fra to parter. Det kan være om man synes det er greit at en bank låner ut forbrukslån til for høy rente eller om man er tjent med å samarbeide med et kjøpesenter som tapper byen for butikker og liv. I dette tilfellet gjelder det Kongsberg Gruppen.

Vi har lagt vekt på følgende:
Kongsberg Gruppens er den desidert største arbeidsplassen på Kongsberg, en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet, og denne bidrar til teknologiutvikling for hele landet. Svært mange arbeidsplasser er også indirekte tilknyttet Kongsberg Gruppen som leverandørindustri. Vi bor også i en liten by. Dersom vi skulle tatt avstand fra disse lokale bedriftene, ville vi kanskje ikke hatt gjester i det hele tatt. Blant våre frivillige er det også mange ansatte som jobber i Kongsberg Gruppen. I årenes løp har de lagt ned tusenvis av timer i dugnadsinnsats for jazzfestivalen. Å ta avstand fra Kongsberg Gruppen for Kongsberg Jazzfestival, vil på mange måter også være å ta avstand fra store deler av lokalsamfunnet og mennesker som har fulgt festivalen som publikummere eller frivillige siden festivalens spede barndom.

Kongsberg Gruppen er også langt mer enn en våpeneksportør. Dette er en av landets viktigste teknologibedrifter. Et eksempel på dette er samarbeidet Kongsberg Gruppen har med Yara om byggingen av verdens første autonome containerskip. Yara Birkeland blir verdens første elektriske og selvkjørende containerskip, når den etter planen helt selvgående skal frakte gjødsel fra Yaras fabrikk i Porsgrunn til havnene i Brevik og Larvik. I tillegg til å være selvgående vil den også lastes og losses helautomatisk. Når skipet er i drift vil det årlig erstatte 40.000 turer med dieseldrevne lastebiler. Ved å flytte transport fra vei til sjø reduseres utslipp av CO2 og NOx og trafikksituasjonen bedres i tett befolkede strøk.

Kongsberg Maritimes avdeling for undervannsutstyr har jobbet med mang typer sensorer og er blant verdens ledende innen sensorteknologi. Under festivalen i 2018 annonserte Statsminister Erna Solberg et offentlig-privat samarbeid med Kongsberg Gruppen, Havforskningsinstituttet, Rederiforbundet og Klaveness for kartlegging av plast i havet. Kartleggingen av hvor mye mikroplast som finnes og hvor den befinner seg, blant annet, er organisert i et pilotprosjekt hvor myndighetene og private aktører samarbeider. Bakgrunnen for prosjektet er verdens gryende bekymring for all plast som dumpes i havet. Ikke bare de 15 tonn synlige plastbitene som havner i havet hver dag, men også de ørsmå plastbitene som blant annet er resultat av nedbrutt stor plast og partikler fra klesvask og annet.

I disse dager har Kongsberg Gruppen kjøpt opp Rolls-Royce Commercial Marine og får dermed 3.600 nye ansatte. Oppkjøpet regnes som svært viktig for den norske maritime næringen. Totalt vil Kongsberg Gruppen da ha ca 8000 ansatte utenom forsvarsdivisjonen.

Dette er eksempler på positive elementer som underkommuniseres i debatten dere reiser. Kongsberg Gruppen er altså mye mer enn en våpenprodusent og vi har heller ingen sponsoravtale direkte med Kongsberg Defence AS. Kongsberg Defence er en selvstendig juridisk enhet som vi ikke har noen økonomiske transaksjoner med. Vår avtale er med Kongsberg Gruppen ASA.

Slik jeg ser det driver bedriften innenfor et meget strengt regelverk, og arbeider hele tiden med nyskapning for å gjøre produktene tryggere og bedre, også med hensyn til miljøet.

Bedriften har heller aldri, på noen som helst måte, lagt seg opp i festivalens programmering eller innhold. Slik jeg ser det ønsker de å heie på at byen der de har flere tusen ansatte skal ha en positiv kvalitetsfestival.»

 

«Kongsberg Jazzfestival fekk nyleg ei auke i støtta frå Buskerud fylkeskommune frå 850 000 til 2,5 millioner og ei auke i støtta frå Kulturrådet på 200.000, til 2,6 millionar. Kor stor prosentandel av festivalens budsjett står sponsinga frå Kongsberg Gruppen for?»

«I 2018 utgjorde avtalen med Kongsberg Gruppen ca 3% av vårt totale budsjett. Totalt utgjorde våre sponsorkontrakter ca 12% av omsetningen. Dersom vi inkluderer gruppesalg av billetter til sponsorenes ansatte, ca 15%.

De store avtalene vi har med med vår Generalsponsor TechnipFMC, men også sponsorer som DNB, Toyota og Kongsberg Gruppen gir oss mulighet til å utvikle festivalen videre til glede og publikum, musikere og byen for øvrig.

Å ha en solid grunnfinansiering med sponsorer og offentlig tilskudd er derfor essensielt for å kunne nå vår målsetting om å by på Norges beste jazzopplevelser. At vi har fått 1 million i økt tilskudd fra Kulturrådet og 2 millioner i økt fylkeskommunal støtte på to år er selvfølgelig viktig for å kunne by på Norges beste jazzopplevelser.»

 

«Særs mange musikarar, både norske og utanlandske, er kritiske til dette samarbeidet – når dei fyrst fer vite om det. Har Kongsberg Jazzfestival ein plan for korleis ein kan informere artistane om sponsorsituasjonen, slik at ikkje situasjonar som til dømes den med Mike Cooper i fjor (som nekta å spele etter å ha fått vite om det) skal oppstå?»

«Jeg har aldri hørt om noen idretts- eller kulturinstitusjoner som har en egen strategi for å informere den enkelte utøver, artist eller kunstner direkte om sine samarbeidspartnere. Men vi deltar i diskusjoner og debatter. Vi svarer media og selvfølgelig musikere direkte dersom de har spørsmål.

Slik aksjonsgruppa legger fram saken er det ikke vanskelig å forstå at mange blir kritiske. Jeg mener framstillingen av Kongsberg Gruppen er unyansert og jeg tviler sterkt på om de ville endre sin forretningsstrategi selv om vi skulle tre ut av en avtale.

Grunnleggende støtter jeg selvfølgelig kunstneres rett til å ytre sine standpunkter. At de bruker sin posisjon til å forsøke å endre verdensbildet ligger i kunstens vesen. Likevel synes jeg oppropet dere har satt i gang på facebook er ubalansert og jeg er også usikker på hvem som egentlig skal være mottager av kampanjen.

Kongsberg Gruppens hovedeier er staten, og en eventuell kampanje bør nok først og fremst rettes dit, dersom den skal ha en reell effekt. Kongsberg Jazzfestival kan ikke endre statens politikk.»

 

«Kongsberg Jazzfestival har eit prisverdig fokus på den frie musikken, som historisk sett har vore ei radikal stemme mot urett i samfunnet. Festivalen har utan tvil ei av dei sterkaste programhistoriene for ein jazzfestival i heile Europa. Korleis opplevar festivalleiinga i dag at samarbeidet med våpeneksportørane vert motteke av dei tidlegare festivalarrangørane som har bygd opp festivalen og lagt grunnlaget for det gode ryktet festivalen har blant eksperimentelle jazzmusikarar over heile verda?»

«I flere tiår har Kongsberg Jazzfestival hatt frivillige, gruppeledere eller styremedlemmer som på en eller annen måte er knyttet til en av bedriftene i Kongsberg Gruppen. Rett og slett fordi tusenvis av arbeidstagere og deres familier jobber der.

Uten at jeg kjenner til alt vil jeg tro at det meste innen kultur og idrett i Kongsberg har fått økonomisk støtte av Kongsberg Gruppen opp gjennom årene. Kongsberg Gruppen er over 200 år. Kongsberg Jazzfestival er 55 år. Jeg tror de fleste tidligere festivalarrangører er kjent med hvordan Kongsbergsamfunnet er skrudd sammen.»