Portrett: Anja Lauvdal

Dette årets musikerpris gikk til Anja Lauvdal. I sin begrunnelse la juryen vekt på hennes dyktighet, og for å ha satt et personlig stempel på sin musikk. Et annet element juryen kommenterte, var at Anja beveger seg lekende mellom ulike sjangere og mestrer et bredt spekter av stilarter. Det hele krydret med musikalitet og nysgjerrighet.

Anja forteller at årets tildeling føles veldig spesielt. Etter over ett år uten konserter betyr det mye å motta en pris fra en så stabil konsertarrangør som Kongsberg. Det var veldig rørende for henne.

– Bare å stå på en scene og se utover en sal med 200 mennesker i salen, det i seg selv var veldig spesielt, sier hun. Det føles veldig annerledes enn før, men det er veldig godt å føle på en takknemlighet. Det er viktig at Norge har gode konsertarrangører og skaper god kultur for musikere, understreker hun.

Jazzfestivalens musikerpris åpner opp for eksperimentering og fordypning for den nyslåtte prismottakeren:

– Det beste med prisen er at den gir mulighet til å skape noe nytt og få støtte til det, sier hun, og forteller at hun har lyst til å jobbe mer med samarbeidet med Det Norske Kammerorkester. Samtidig holder Anja en knapp på å være åpen for det som måtte komme, og som hun mener har vært en positiv erfaring fra pandemien – at veien blir til mens vi lever, og at det er lov å ta seg tid. Det er jo noe en slik pris åpner for.

I svaret på spørsmålet om hennes modighet til å være sjangeroverskridende, svarer hun raskt at det er noe som ligger i tiden. Som en del av internett-generasjonen har hun også fått tilgang på alt mulig av musikk.

– Det som tidligere har vært definert som gitte sjangere, føltes ikke som det, og slik er det for mange av oss, mener prisvinneren. Anja har samarbeidet med norske musikere som blant annet Selma French, søsknene Wallumrød og andre som hun deler denne åpne musikalske tilnærmingen med.

Anja er også opptatt av å gå tilbake for å se hva som finnes av ulike stemmer fra tidligere tider, og som ikke fikk den anerkjennelsen de burde fått fra sin samtid. Her finner prisvinneren mye å kjenne seg igjen i, og å sjekke inn for å se at «det er som det ble fortalt». Denne søkeprosessen er rik og givende for henne. Det føles som historietimer med lekenhet, sier hun.

Musikerpris-vinneren har mange inspirasjonskilder, men hun har ikke hatt noen klare musikalske helter. Norsk musikk har imidlertid vært viktig for henne som for Selma French Bolstad og Erlend Apneset innenfor folkemusikken, eller søsknene Wallumrød. Samtidig har hun ikke opplevd seg som låst til jazzen, men latt seg inspirere av filmer og stemninger.

– Rent musikalsk er det så mange kule stemmer i Norge som Lasse Marhaug, Maja Ratkje og Paal Nilssen-Love. Dette er også uttrykk som har meislet seg ut til å bli sjangere innenfor hver sin egen ting, understreker Lauvdal. De beveger seg innenfor samme miljøet, og det er spesielt for Norge, noe som igjen gjør at mye er lov og gir et åpent rammeverk, avslutter årets prisvinner.

Tekst: Ann-Mari Lofthus / Foto: Nina Djærff