ØNSKER DU Å UTVIKLE KUNSTPROSJEKT FOR BARN OG UNGE PÅ KONGSBERG JAZZFESTIVAL?

Kongsberg Jazzfestival har blitt invitert med i Viken fylkeskommunes hospitantordning for unge kulturtalenter som er på vei ut i yrkeslivet, og søker nå etter aktuelle kandidater.

Prosjektet vi har fått tilslag på handler om å invitere inn en kunstner/utøver med bakgrunn fra en annen kunstdisiplin enn musikk til å jobbe frem et kunstprosjekt (installasjon, utsmykning, forestilling, workshops mm) i tilknytning til festivalens arenaer med særlig vekt på vårt program for barn og unge.

Prosjektet skal være med på å skape en tilleggsdimensjon til vårt program for barn og unge, og være med på å tilrettelegge for formidling av kunst og kultur av høy kvalitet og på tvers av kunstformer. Det er ønskelig at prosjektet har en tverrfaglig dimensjon, og at det skal stimulere til medvirkning og kreativ utfoldelse for barn og unge.

Vi ønsker å komme i kontakt med aktuelle kandidater som kan være aktuelle for en hospitantstilling hos Kongsberg Jazzfestival i en begrenset periode frem mot festival i juli 2022. Utformingen av prosjekt og opplegg må gjøres i samarbeid mellom festivalen og den aktuelle kandidaten.

Kandidaten vil ansettes i festivalen som hospitant i en stillingsprosent i en avgrenset periode etter avtale.

Krav til kandidaten:

  • minst treårig høyere utdanning innen kunst- og kulturfag
  • bosatt/folkeregistrert i Viken fylkeskommune og ha arbeids- og oppholdstillatelse i Norge

Er dette noe for deg? Send oss noen linjer på epost (ragnhild@kongsbergjazz.no) innen 22. oktober.

***

For mer informasjon, ta kontakt med festivalsjef Ragnhild Menes (tlf. 91887487 / ragnhild@kongsbergjazz.no)