Nytt styre i Kongsberg Jazzfestival

Lørdag 11. november ble det avholdt funksjonærmøte i Kongsberg Jazzfestival, der det ble valgt inn nye representanter til styret, programkomité og valgkomité.

Nytt styre

Av festivalens ni styreplasser, kom det inn nye fire nye navn. Avtroppende fylkesordfører i Viken, Roger Ryberg, går inn som styremedlem med virkning fra 1. januar 2024. Musiker med bakgrunn fra Kongsberg og professor ved Norges Musikkhøgskole, Morten Qvenild, går også inn i styret. På varaplass kommer også to nye navn inn: Jenny Ulleland og Øivind Nordal.

Styreleder Hans Marius Graasvold, og styremedlemmene Åge Hoffart og Luna Lykken Wiik, var ikke på valg i år. Sittende styremedlemmer Anne Katrine Førli og Trude Eick ble valgt for en ny periode på to år.

Programkomité

Ståle Liavik Solberg og Marit Stokkenes ble valgt for en ny periode på to år, og det skjer dermed ingen endringer i programkomiteen, som for øvrig består av Lars Ljosland (leder) og Nils Petter Mørland.

Tidligere festivalsjef i Kongsberg Jazzfestival, Tore Flesjø, og mangeårig funksjonær Joar Bølstad, fortsetter i valgkomiteen, mens Erika Fonsdal er ny person inn.

Mer informasjon om de ulike innvalgte representantene i festivalens styre, programkomité og valgkomité kan finnes her: Presentasjon av valgkomiteens innstilling.