Hva kan jeg gjøre?

Reis miljøvennlig

Vi anbefaler å benytte muligheten til å reise kollektivt til og fra festivalen. Alternativene er flere:

  • Nettbuss kjører hver time mellom Notodden/Oslo og Kongsberg. Se Timekspressens nettsider for mer informasjon.
  • Brakar setter opp ekstra lokalbusser. Se Brakars nettsider for mer informasjon. 
  • NSB kjører som vanlig mellom Oslo/Eidsvoll og Kongsberg. Se NSB.no for mer informasjon.   

For deg som bor i Kongsberg anbefaler vi å gå eller sykle til konsertene våre. Alle spillestedene våre er i gangavstand fra hverandre. Sykler kan parkeres i byens sykkelparkeringer ved Krona, ved Fellesbrukskrysset.

Vi har satt ut miljøstasjoner slik at det er enklere for deg å bli kvitt avfallet ditt. Ved å benytte deg av miljøstasjonene bidrar du til å skape en renere og triveligere festival og til å gjenvinne ressursene som kastes. Kart over hvor du finner disse, ligger her.

Kildesortere

Ved å kildesortere bidrar du til at så mye som mulig av avfallet fra festivalen kan materialgjenvinnes til nye produkter. Det er jo meningsløst å kaste ting som kan brukes om igjen!

Dette skjer videre med avfallet som blir kastet på festivalen:

Matavfall: Leveres til Lindums avfallsanlegg. Der blir det omgjort til biogass som erstatter fossilt drivstoff i blant annet busser og renovasjonsbiler i Drammen.

Plastavfall: Sendes til Norsk Gjenvinnings anlegg i Tønsberg. Plastfolie blir resirkulert til ny plast. Hardplast går til forbrenning. Energien fra forbrenningen går til oppvarming av bygninger via fjernvarme.

Papp/papir: Sendes til Norsk Gjenvinnings anlegg i Tønsberg. Blir resirkulert til nytt papir og papp.

Treverk: Leveres til Lindums avfallsanlegg. Her blir det høvlet opp til treprodukter, som for eksempel pellets. Pellets brukes til oppvarming av bygninger.

 

Fortsette det gode arbeidet hjemme…