Miljø og bærekraft

Kongsberg Jazzfestival ble, sammen med Øyafestivalen, Norges første Miljøfyrtårn-sertifiserte festival i 2007.

Et av målene for Kongsberg Jazzfestival er å være et miljøfyrtårn som inspirerer til miljøarbeid blant lokale og regionale kulturaktører. Vi jobber kontinuerlig for å finne gode miljøløsninger på alle områder.

Her er noen av tiltakene vi har innført for å ta vare på miljøet:

  • Vi gjør Tinius Olsens-gate og Nybrua bilfrie under festivalen for å redusere støy og utslipp, og skape en folkefest for publikum.
  • Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn og går dermed lenger i vårt miljøarbeid enn lovfestede krav.
  • Vi har erstattet dieselaggregater med faststrøm for å redusere klimagassutslipp.
  • Vi bruker LED-lys på konsertscenene i Musikkteateret, noe som reduserer energiforbruket med 70-80 % sammenlignet med vanlig lys (innført i 2016).
  • Vi handler mest mulig lokalt for å minimere transportbehovet.
  • Vi utforsker bærekraftige løsninger for å redusere matsvinn og forbruk.
  • Vi oppfordrer alle til å reise kollektivt så langt det er mulig.
  • Vi plasserer ut kildesorteringsstasjoner rundt i byen for å håndtere avfallet fra festivalen på en bærekraftig måte.