Kultur og næringsliv i verdensklasse!

Anne Toril Kasin, Styremedlem Kongsberg Jazzfestival (Bebop)
Wivi-Ann Bamrud, Daglig leder Kongsberg Næringsforum (Business)

Det nærmer seg Kongsberg Jazzfestival, årets høydepunkt for folkeliv og jazzopplevelser i Kongsberg. Jazzfestivalen skal først og fremst være en arena for musikk, men vel så viktig er festivalen som møteplass for næringsliv og politikk.

Kongsberg opplever tilreisende i et omfang vi ellers ikke ser. Til årets festival ventes gjester fra over 30 land. Sammen kjenner vi på opplevelsen av at byen og festivalen er for alle. Selv om noen kanskje ikke liker jazz, er vi stolte over festivalen. Til rammene av Kongsberg Jazzfestival viser Kongsberg seg fra sitt aller beste; inkluderende, nytenkende, leken og passe kaotisk i noen dager.

Næringslivet og det offentlige har også oppdaget Kongsberg Jazzfestival. De har hovedsakelig tre grunner til å inngå samarbeid med festivalen, de ønsker å skape god og ny relasjon til andre, de ønsker å gi ansatte motivasjon og de ønsker at samarbeidet skal gi god assosiasjon til produktet eller bedriften. Derfor sørger de både for konferanser, interne møter og tilstelninger og at de er deltakere på konsertene.

Jazzfestivalen ønsker å bidra utover konserter med å skape gode møteplasser for næringslivet nettopp når byen er pyntet på sitt beste av mennesker og energi. Bebop & Business er jazzfestivalens og Kongsberg Næringsforums samarbeidsprosjekt, hvor vi ønsker å sette tematikk på dagsorden som er av betydning for næringslivet. Dette er vårt felles bidrag til å bygge et positivt omdømme av Kongsberg, det være seg festival eller næringsvirksomhet.

Bebop & Business er et åpent seminar hvor hvem som helst kan melde seg på, og temaene har variert de senere årene. I år er temaet Ledelse i vid forstand. Med et 360 graders blikk på ledelse ønsker vi å belyse kompleksiteten og de ulike perspektivene på et tema som kanskje fremstår enkelt. Hvordan, og hva vil det si å være en god leder anno 2018? Hva sier teori, og hva skjer når teori møter praksis? Er det lov å feile for en bedriftsleder? Hva betyr media for lederagendaen? Finnes det et svar på hva god ledelse innebærer?

Aktuelle og sentrale bedriftsledere deler sine tanker og erfaringer. Samtidig har vi invitert unge ledertalenter til å komme med sine forventninger til lederskap og arbeidsliv. Vi håper å bidra med inspirasjon og ikke minst skape refleksjon på områder man kanskje ikke tenker så mye over i hverdagen. Hvordan er det å være konsernsjef i DNB når banken har flyttet seg fra gågatene til mobilen i lomma? Hvordan er det å være direktør i TechnipFMC når offshoremarkedet plutselig faller og du må nedskalere virksomheten kraftig? Hvordan er det å være hopplandslagstrener med et team av individualister, (inklusive vår egen Daniel André Tande), som skal skape resultater for både seg selv og teamet? Hvordan er det å være nyutdannet med hele yrkeslivet foran deg? Hvordan er det å være barnevernsleder og jobbe med noen av de mest sårbare og vanskeligste problemstillingene en leder står overfor?

Når landets fremste jazzfestival og næringslivet i teknologibyen Kongsberg løfter fram disse temaene, så bidrar vi alle til enda større grad av forståelse, samfunnsengasjement, diskusjoner og samtaler fremover, som også er med på å utvikle næringslivet

Business betyr at man jobber sammen for å skape resultater. Bebop som jazzbegrep betyr solistisk improvisasjon, og ideen er at bebop møter forretningslivet. Sammen bygger vi omdømme og identitet for å vise at vi har både kultur og næring i verdensklasse.