Kraften i en samlet by

Det nærmer seg Kongsberg Jazzfestival, årets høydepunkt for folkeliv og jazzopplevelser i Kongsberg. Jazzfestivalen skal først og fremst være en arena for musikk, men vel så viktig er festivalen som møteplass for byen, politikk og næringsliv. 

Kongsbergs beboere møter hverandre og tilreisende i et omfang vi ellers ikke ser. Sammen kjenner vi på opplevelsen av at byen og festivalen er for alle. Selv om noen kanskje ikke liker jazz, er vi stolte over festivalen. Til rammene av Kongsberg Jazzfestival viser Kongsberg seg fra sitt aller beste; inkluderende, nytenkende, leken og passe kaotisk i noen dager.

Næringslivet har også oppdaget Kongsberg Jazzfestival. Både gjennom interne møter og tilstelninger, og som deltakere på konsertene. Jazzfestivalen ønsker å bidra utover konserter med å skape viktige møteplasser for byens næringsliv nettopp når byen er pyntet på sitt beste av mennesker og energi. Bebop & Business er jazzfestivalens og Kongsberg Næringsforums samarbeidsprosjekt, hvor vi ønsker å sette tematikk på dagsorden som er av betydning for
næringslivet. Dette er vårt felles bidrag til å bygge et positivt omdømme av Kongsberg, det være seg festival eller næringsvirksomhet.

Når landets fremste jazzfestival, kommunen og næringslivet i teknologi-byen Kongsberg løfter fram fellesskapet, så bidrar vi alle til enda større grad av forståelse, samfunnsengasjement,
diskusjoner og samtaler fremover, som igjen er med på å utvikle hele Kongsberg-
regionen.

Som et samarbeid mellom festivalen, den kommunale helsetjenesten, Buskerud fylkeskommune og Toyota Funnemark vil Kongsberg Jazzfestival fortsette satsingen på arrangementet Gulljazz. Det vil bli konserter og ekte festivalstemning for byens sykehjemsbeboere med familie og venner. Det blir konserter på løpende bånd fra kl. 12.00–18.00. Beboere fra sykehjem, dagsentere og hjemmebaserte tjenester i Kongsberg-regionen inviteres.

Programmet for Kongsbergjazz er svært variert og omfattende. Alle artistene som presenteres er spydspisser innenfor sin sjanger. Derfor ønsker vi også kvalitet på produksjonene, slik at opplevelsen blir forsterket hos både utøver og publikum.  

Godbitene står i kø og det er lett å la seg inspirere av noen av de fantastiske konsertene som står på årets program. Den verdenskjente gruppa Take 6 sin konsert i Kongsberg musikkteater er et av mange eksempler du kan lese mer om i dette magasinet.

Kongsberg Jazzfestival skal framstå som et flaggskip for norsk jazz. Vi produserer derfor flere nye utviklingsprosjekter med norske og utenlandske kunstnere. Sentralt her står jobben med å videre-
utvikle Norges største jazzpris. I 2018 mottok saksofonisten og komponisten Eirik Hegdal Kongsberg Jazzfestivals musikerpris, noe som gjør at han på sommerens festival blir å høre i hele tre forskjellige settinger – hvorav to helt nye verk. Skal du ha med deg et av dem, anbefaler jeg bestillingsverket «Følk», framført i Kongsbergunike omgivelser på Laagdalsmuseet!

 

Kai Gustavsen, festivalsjef