Jobber mot festival uten restavfall

Med tusenvis av folk i byen hver dag under jazzen, blir det mye søppel. For å redusere mengden mest mulig, har festivalens miljøgruppe satt seg som mål å kildesortere alt restavfall.

– Klarer vi halvparten i år, er vi kjempefornøyde. Store musikkfestivaler som Roskilde og Øyafestivalen er flinke på miljø, nå trenger vi at jazzfestivalene kommer etter, sier Hallvard Surlien, leder av miljøgruppa.

I utkanten av en parkeringsplass står 3-4 personer hver formiddag og sorterer restavfall som har blitt kastet siste døgnet. Her blir avfallet sortert som matavfall, plast, papp og papir, glass og metall, pant og restavfall.

Folk flinke til å sortere selv

Rundt om i byen står det også miljøstasjoner der folk selv kan kildesortere de de kaster. Slik ønsker miljøgruppa å legge til rette for at det skal være enkelt for alle å sortere søppel. – Folk er veldig flinke til å sorter selv, så tar vi oss av restavfallet. I år ser det ut til at vi klarer å sortere halvparten, og det har gått bedre enn forventet. Så vi kommer nok til å fortsette neste år også. Da er målet å sortere enda mer av restavfallet, sier Surlien. – For vi snakker om mye søppel på en så stor festival, og det er et stort miljøbidrag om vi klarer å sortere alt.

- På sikt har vi som mål å sortere alt  restavfall, sier Hallvard Surlien.
– På sikt har vi som mål å sortere alt restavfall, sier Hallvard Surlien.

 

Ny miljøstrategi

Søppelsortertingen er også del av Kongsberg jazzfestivals miljøstrategi som ble vedtatt i vår. Et mål er at festivalen skal være et godt eksempel for andre kulturarrangører i regionen.

Surlien forteller at festivalen nå jobber med miljø både på strategisk og praktisk nivå.  Administrasjonen ser på hvordan alle deler av festivalen kan bli mer miljøvennlig. Samtidig setter alle funksjonærgruppene opp egne miljømål og tiltak for å nå disse. – Som stor aktør i samfunnet har vi ansvar for en bærekraftig omstilling og vi har også stor påvirkningskraft. Miljø må også gjennomsyre hele festivalens arbeid om vi skal være et godt eksempel. Ser vi festivalen i et større perspektiv, så kaster nordmenn en femtedel av maten og verdens ressursforbruk tilsvarer 3 jordkloder. Derfor er jobben vi gjør viktig. På miljøstasjonene og her i sorteringsteltet sørger vi for at ulike materialer kan blir brukt om igjen.

Så nå kan folk drikke øl fra plastbeger med god samvittighet?

– Ja, om de kaster det i rett beholder etterpå, svarer restavfallsansvarlig lurt.

 

Det blir kastet mye søppel under jazzfestivalen.
Det blir kastet mye søppel under jazzfestivalen.

Miljøgruppa

Jazzfestivalens miljøgruppe består av 10 frivillige som skal passe på at festivalen oppfyller sine forpliktelser i forbindelse med Miljøfyrtårnstatusen og legge til rette for at en grønn og trivelig festival. Miljøgruppa ønsker også å bevisstgjøre folk når det gjelder kildesortering.

 

Tekst: Inger Johanne Midtgarden / Foto: Hans Christian Graaner