Jazzfestival for musikk og bærekraft

Da Bård Vegard Solhjell åpnet årets festival var det en frivillig-gruppe i jazzfestivalen han nevnte spesielt, «miljøgruppa». Nå kommer neppe det som en bombe med tanke på at Solhjell er generalsekretær i stiftelsen WWF (Verdens Naturfond). Men, en egen miljøgruppe markerer et mulig enda tydeligere miljøskifte for festivalen.

Kongsberg Jazzfestival var tidlig ute med miljøsertifisering som festival, men hva har skjedd etterpå? Solhjell utfordrer festivalen til å huske på hva den kan skape og at den setter sine spor. Ansvaret med å utvikle en så stor og seriøs aktør som Kongsberg Jazzfestival fordrer også et tungt ansvar for hvilke spor festivalen setter. Alle må strekke seg lenger og festivalen har kanskje et lite stykke til å gå før de er i havn (e.g. bruk av plast).  

Kenneth Moen leder den splitter nye miljøgruppa for Kongsberg Jazzfestival. – Dette er en kjempespennende jobb. Alle skriker jo miljø! forteller Kenneth. Gruppa skal i første omgang ta hånd om den delen av søppelhåndteringen som ligger under jazzfestivalens ansvar. Tidligere har festivalen leid inn hjelp å håndtere all søppel. Fra og med 2019 skal mye av dette serves av våre egne. 

Kenneth forteller at han har forberedt miljøgruppas arbeid i lengre tid. Resten av de 16 frivillige i gruppen kom mandag – og nå er de i gang. Dette er med stor sannsynlighet en gruppe som vil ekspandere i tiden framover, med det økende miljøfokuset og forbedringpotensialene festivaler står overfor. Dette vil nok også kreve holdningsendringer hos festivalpublikummet og Kenneth gleder seg til å utvikle nye ideer og teste ulike systemer for kommende festivaler. – Festivaler er vanskelig, nettopp fordi folk har innarbeidet noen litt spesielle vaner når de er på konsert – så denne gruppa har potensiale i årene fremover, avslutter Kenneth vår korte prat, før han løper for å dele ut hansker, vester og staver til søppelplukking til neste vaktskift. Vi heier på Kenneths gjeng – ta vel imot dem når du ser dem i bybildet. Tilslutt en oppfordring: Tenk på hvor du kaster avfallet ditt, også på festival!

Foto: Birgit Fostervold, Video: Gard N. Svalestuen, Tekst: Anna Moxnes