Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!

Erna Solberg åpner Jazzfestivalen 2017. I åpningstalen uttaler hun at det er unikt at så mange fra næringslivet bruker en hel dag av sin dyrebare tid på en konferanse midt i ferietiden. Men det er en viktig konferanse. Bebop og Business er onsdagens store arrangement på Kongsberg Jazzfestival.

Mange kjente kongsbergfjes og andre mingleglade mennesker flyter rundt og balanserer artige små kunstverk av økologisk fingermat. Vi er halvveis ut i Bebop & Business konferansen på Magasinet, en av jazzens nye storstuer. Her er det næringslivstungt og topptungt.

Bebop-konferansen skilter med mange nasjonalt kjente ansikte i tillegg til statsministeren. Næringsminister Monica Seland, stortingskandidat Trygve Slagsvold Vedum, leder av NHO Innlegg og debatter ble holdt av Kristin Skogen Lund, leder av LO, Hans Christian Gabrielsen, ledere av store nasjonale selskaper, og innovative grønne nyvinninger og folk med meninger rundt utfordringer med klima, mangfold, sysselsetting osv. Det hele trygt ledet av den erfarne NRK profilen Erik Wold som konferansier og debattleder.

Tema for konferansen er bærekraft. De store Kongsbergbedriftene presenterer hva de tenker og gjør rundt de utfordringene vi står overfor i dag og i fremtiden. Det er bred enighet om er at vi står overfor store utfordringer når det gjelder framtiden og at en gigantisk omstilling må til. FN har utarbeidet 17 bærekraftmål som må i fokus for at omstillingen skal lykkes. Det er disse målene næringsliv, politikken og organisasjonene bruker som ledestjerne. 

Ann-Chistin Andersen fra TechnipFMC forsikrer at hjerte og sjel er med i alle beslutninger de tar. Geir Håøy fra Kongsberggruppen forklarer hvordan de har videreført forsvarsteknologi i innovativ grønn teknologi. Et gårdsbruk i Svene presenterer sine banebrytende løsninger i forhold til økologisk gårdsdrift og gjenvinning av nitrogen til bruk i gjødsel. Flere humanitære prosjekter presentere nye ideer og utfordringer i forhold til sitt arbeid og hvordan næringslivet kan dra positive effekter av å bidra i slikt arbeid. En slogan som ble nevnt av flere konferanseinnleggene var: “Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!”

Erna Solberg avslutter konferansen med sitt innlegg hvor hun drar frem regjeringens synspunkter på hva som er viktig for at Norge skal lykkes og hva som bør gjøres i globalt perspektiv for å nå målene.

Det er Kongsberg Næringsforenings som har arrangert konferansen. Arrangøren ble onsdag ettermiddag overstrømmet av komplimenter for et godt gjennomført og interessant arrangement. På spørsmål om hvordan Jazzfestivalen er som ramme, svarer leder av Kongsberg Næringsforenings leder Wivi-Ann Bamrud umiddelbart at responsen har vært fantastisk.
-Vi klarte å skape en annerledes, litt uformell og raus konferanse. Vi kalte konferansen for Bebop og Business da dette er helt en unik ramme for å koble næringsliv, politikk og publikum sammen i en konferanse. Festivalen tilbyr mange bonusaktiviteter som konserter og mingling i det unike miljøet på festivalen. Dette øker en konferansens attraktivitet og gir et helt spesiell opplevelse for deltagerne.

Etter en siste jazzakkompagnert pause, ble digninteter og konferansedeltagere invitert ut i jazzgata hvor de fikk oppleve å gå i den tradisjonsrike åpningsparaden gjennom gatene til lystige rytmer, hundrevis av tilskuere og stor stemning.

tekst: Astrid Berdal | foto: Odd Eirik Skjolde