Hva mener publikum om Kongsberg Jazzfestival?

Foto: Hans Christian Graaner

I høst har vi gjennomført en publikumsundersøkelse for å kartlegge vårt generelle omdømme blant publikum og for å finne ut av forbedringspunkter for festivalen. Alle som hadde forhåndskjøpt billetter via Billettservice ble invitert til å delta. Undersøkelsen gikk ut til i overkant av 5200 unike e-postadresser. Det kom inn 887 svar.

I tillegg til å svare på våre forhåndsdefinerte spørsmål, fikk publikum også anledning til å komme med generelle tilbakemeldinger og synspunkter. Her fikk vi mange konkrete tilbakemeldinger som vi skal jobbe videre med fram mot neste festival. Gjennomgangstemaer blant de generelle tilbakemeldingene gikk på ønske om forbedring av transportforholdene ut av Kongsberg kveldstid og ulike forhold ved Kirketorget.

Hovedfunn

Kjennskap til festivalen: Hvor eller på hvilken måte fikk du greie på eller fulgte med på det som skulle skje under Kongsberg Jazzfestival?

 • Majoriteten pekte på festivalens nettsider og programheftet som de viktigste informasjonskanalene
 • Venner/bekjente, redaksjonell dekning, nyhetsbrev, annonser i lokalavis og Facebook fikk også høy score

Programprofil: Synes du festivalen bør ha mer, mindre eller det samme tilbudet innenfor: 

Program

Hvor viktig er følgende forhold for deg – med tanke på din deltakelse under Kongsberg Jazzfestival? 

 • Oppleve god musikk (98% svarte ganske eller svært viktig)
 • Få gode opplevelser (96% svarte ganske eller svært viktig)
 • Oppleve gode øyeblikk sammen med andre (90% svarte ganske eller svært viktig)
 • Få ny energi (71% svarte ganske eller svært viktig)
 • Oppleve lokalt folkeliv (68% svarte ganske eller svært viktig)
 • Treffe venner og gamle kjente (66% svarte ganske eller svært viktig)
 • Høre ny musikk (61% svarte ganske eller svært viktig)
 • Komme seg bort fra en hektisk hverdag (60% svarte ganske eller svært viktig)

Hvor fornøyd eller misfornøyd var du med følgende knyttet til Kongsberg Jazzfestival? 

 • Stemning/atmosfære (90% svarte fornøyd eller svært fornøyd)
 • Artister/musikere (88% svarte fornøyd eller svært fornøyd)
 • Billettsalg/bestilling (85% svarte fornøyd eller svært fornøyd)
 • Konsertsted/arena/sal (79% svarte fornøyd eller svært fornøyd)
 • Frivillige funksjonærer (78% svarte fornøyd eller svært fornøyd)
 • Adkomst/tilgjengelighet (78% svarte fornøyd eller svært fornøyd)
 • Kunstnerisk kvalitet (75% svarte fornøyd eller svært fornøyd)

I hvilken grad opplever du Kongsberg Jazzfestival som en ansvarsbevisst miljø- og samfunnsaktør? (På en skala fra 1-6)

Miljø og samfunnsansvar

Lojalitet: Hvor sannsynlig er det at du kommer tilbake til Kongsberg Jazzfestival neste år? 

Lojalitet

Er Kongsberg Jazzfestival en festival du kan anbefale til andre?

Anbefale