Hopper fra festival til festival i Europa

Marc fra Normandie hopper fra festival til festival i sommer og arbeider frivillig i servicegruppa under jazzfestivalen. Han forteller at han gjorde et googlesøk på nett, og at Kongsberg Jazzfestival kom opp. En epost til en i ledelsen åpnet muligheten til å komme hit for to unge franske medarbeidere.

Etter jazzfestivalen skal han rett til Skottland og arbeide frivillig på en festival der. – Vi visste at Norge er et vakkert land, men det er de gode tilbudene jazzen gir sine frivillige som fikk oss til å ta kontakt og spørre om vi kunne få vær emed, fortsetter Lisa fra Paris, som også har reist hit for å jobbe frivillig. Marc planlegger å ta en master i «Internasjonale kulturelle prosjekter» og ser Jazzfestivalen som en nyttig erfaring i den sammenhengen.

Her får vi overnatte på menighetssenteret og spise i kantina på Krona. – Veldig kjekt sier de to og forteller at de mer enn gjerne kommer tilbake neste år. De skryter av at de er godt ivaretatt, men utfordrer festivalen til å ha mer tilgjengelig informasjon på engelsk. – Det er vanskelig på felles møter å slikt, men heldigvis er det mange som tar seg tid til å oversette for oss, sier Lisa. De tror det finnes mange unge mennesker, fra ulike kanter av Europa, som ville sett det som en stor opplevelse å få lov til å jobbe frivillig for jazzfestivalen.

Vi møter Lisa og Marc like før de skal gå på vakt for å klargjøre artistrommet på Energimølla. De har fått i oppdrag å ta vare på artister og blant annet sørge for at artist-raiderene blir fulgt opp. Det mest utfordrende har så langt vært å finne kake til en trommeslager i et av bandene som gjestet byen. – Vi er franske, vi kjenner ikke norske kaker og vi vet ikke hva amerikanske artister foretrekker, forteller Lisa og Marc.