HMS for frivillige

Her kan du laste ned festivalens HMS-plan for frivillige i 2017: HMS-plan

Du skal underskrive på at du har lest og forstått innholdet i HMS-planen når du møter opp og registrerer deg som funksjonær.