Historikk

I «Funksjonærens Lille Gule» fra da Tore Flesjø var festivalsjef står det følgende:

Kongsberg Jazzfestival ble startet av noen få jazzentusiaster i 1965, men allerede fra høsten 1964 arrangerte «Jazz Evidence» en jazzweekend. Entusiasmen har vært som en rød tråd hele veien med gratis jobbing og mye moro.

Det har økonomisk sett, vært både opp- og nedturer. Men kunstnerisk mener vi festivalen alltid har holdt mål. I tillegg til selve festivaprogrammet, har festivalen (nesten) alle år arrangert workshop for unge jazzmusikere. Mange av deltagerne her har senere kommet tilbake som etablerte utøvere (f.eks. Nils Petter Molvær!)
Fra 1965-1991 hadde festivalen et styre bestående av festivalleder, økonomiansvarlig og gruppelederne. Alle disse var funksjonærer. Årsmøtet var festivalens øverste myndighet, og årsmøtene de varte og de rakk!! Festivalen ble drevet som en idealistisk organisasjon.

I 1991 fikk vi en durabelig nedtur. Noe måtte gjøres, og man valgte å gjøre om festivalen til en stiftelse med personlige innskytere. Dette viste seg å være meget vellykket.

Festivalen fremstår i dag som en livskraftig institusjon og er en av Norges viktigste, og Buskeruds største kulturarrangementer.