Funn fra musikerundersøkelsen

Foto: Eirik Lande

I etterkant av 2015-festivalen sendte vi ut en undersøkelse til alle musikerne som spilte på årets festival.

Vi ønsket å få vite hvilke inntrykk musikerne hadde av festivalen og hvordan årets arrangement har forløpt, både for egen og for andre musikeres del.  Som arrangører ønsker vi å bli en bedre jazzfestival, både for publikum og for musikere, og er glade for at i underkant av 70 musikere svarte på undersøkelsen.

Hva gjør vi med svarene?

Det var også åpnet for at musikerne kunne skrive ned egne tilbakemeldinger, og vi ser at mange av dem handler om festivalens backline-politikk (forsterkere, trommer etc). Dette er derfor et av punktene vi vil vurdere å forbedre.

Hovedfunn

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med siste Kongsberg Jazzfestival (ranger 1-6)?

image001

 

Hvordan vil du rangere Kongsberg Jazz Festival i forhold til andre norske festivaler  (ranger 1-6)?

image003