Funksjonær under årets festival?

Vil du jobbe som frivillig på Kongsberg Jazzfestival?

De frivillige på Kongsberg Jazzfestival kalles ”funksjonærer” og er festivalens gull. For å lage Norges beste jazzfestival, trenger vi Norges flinkeste funksjonærer!

Hva får jeg som funksjonær?

 • Funksjonærkort, som gir gratis inngang på alle konserter forutsatt kapasitet
 • To fribilletter til valgfrie konserter forutsatt kapasitet
 • To funksjonær t-skjorter
 • Funksjonærpriser på mat og drikke
 • Frokost og varm mat på Haspa Café på dagene man jobber
 • Inngang til Barnivalen for deg og dine barn
 • Funksjonærfest
 • Tilbud om overnatting dersom du kommer utenbys fra
 • Erfaring med festivalproduksjon og mange nye venner!
 • Utvekslingsordning med andre festivaler
 • Stemmerett ved funksjonærmøtet
 • Alle funksjonærer er forsikret gjennom festivalen

Aldersgrenser
Du kan melde deg som funksjonær dersom du er over 16 år. Mange av oppgavene på festivalen krever imidlertid at man er over 18 år. Det er ingen øvre aldersgrense – man er aldri for gammel til å bidra på Kongsberg Jazzfestival!

Hvor mye jobber jeg som funksjonær?
Som funksjonær jobber du primært under festivalen. Hvor mye du jobber avhenger av hvilke arbeidsoppgaver du blir satt til og hvilken gruppe du er med i. Du blir kontaktet av gruppeleder senest mellom 1. mai og 1. juni for å avklare arbeidstider.

Hva kan jeg jobbe med?

 • Akkreditering: Har ansvaret for akkreditering av artister, funksjonærer og gjester, sentralbordet og fungerer som en informasjonssentral.
 • Barnivalen: Store og små oppgaver for å sørge for at de minste får en fantastisk egen barnefestival.
 • Bar: Betjene festivalens egne barer og sørge for at publikum får slukket tørsten.
 • Blomst & Bod: Tar seg av salgsbodene i byen og sørger for at det er et godt samarbeid med alle boder som selger mat og andre spennende varer under festivalen. I tillegg har de ansvar for blomsterbestillinger og plassering av disse.
 • Intern: Tilrettelegger for overnatting og mat til de frivillige.
 • IKT: Sørger for at alt som har med nettverk, databaser, printere og epost fungerer før, under og etter festival.
 • Kaos: Kaos har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av arrangementene. Oppgavene er varierte og som regel av praktisk art. Stikkord: Kjøring, lessing, lossing, bæring, snekring, bygging, sjauing, løfting, henting, bringing, stabling og rigging.
 • Media: Drifter pressesenteret, koordinerer intervjuavtaler mellom artister og presse, har ansvaret for festivalfotografene, nettredaksjon, sosiale medier, informasjonsskjermer, video- og lydopptak.
 • Miljø: Legger til rette for at vi har en ren og grønn festival.
 • Salg: Har ansvaret for salg av billetter, t-skjorter og merch.
 • Sanitet: Sørger for medisinsk hjelp og sikkerhet på de store konsertene, samt nødvendig helsehjelp til artister og funksjonærer. Har samarbeid med kiropraktor og fysioterapeut.
 • Service: Sørger for at musikere/managere/teknikere får det de trenger av mat/drikke, garderobeforhold på spillesteder, hotellopphold m.m. og at de kommer til riktig tid og på riktig sted når det gjelder lydprøver, pressekonferanser, konserter/klubber eller andre arrangementer.
 • Skilt & Dekor: Har som hovedoppgave å gjøre det lett for alle gjester å finne fram i Kongsberg by under festivalen. De setter opp forskjellige skilt, seil og sørger generelt for at det ser informativt og pent ut i byen. Dette er en gruppe for kreative sjeler som også liker fysisk arbeid.
 • Sponsor: Smilende vertskap for festivalens gjester, presse og musikere på festivalens VIP-område, samt gjennomføre sponsorarrangement.
 • Teknisk: Ansvar for lyd og lys på alle arrangementene. De fleste som jobber i denne gruppa er fagmennesker på området. Teknisk har også en undergruppe med ansvar for lys og scenografi.
 • Transport: Ansvar for transport av musikere.
 • Vakt: Sørger for at publikum har en fin og sikker opplevelse på konsert. Deres ansvar omfatter alt fra innslipp av publikum til å ha oversikt over nødutganger i tilfelle brann. Mange av vaktene er også gode førstehjelpere dersom det skulle oppstå en hendelse.
 • Økonomi: Festivalens husbank. Står for oppgjør, pengetelling og håndtering av verdisaker.

Spørsmål om arbeidsoppgaver? Ta kontakt på kontoret@kongsbergjazz.no så hjelper vi deg!

Klikk her for søknadsskjema til Kongsberg Jazzfestival 2019.