FRITT, FRISKT OG FREIDIG 1

Åkern er et helt spesielt spillested. Lite, intimt og med en helt spesiell atmosfære. Både på grunn av sin størrelse og av sin egenart er musikktilbudet her relativt «smalt». Det er i hvert fall ikke for dem som ønsker å synge med i refrenget! Men for den publikummer som ønsker å oppleve noe annerledes, noe friskt og kanskje litt utfordrende, er konsertene på Åkern små oaser av opplevelsesmuligheter. Også årets konserter bør være friske oppkommer for de fleste med noenlunde åpne sanser.

Torsdagen kommer Hilde Marie Holsen med sin trompet. Ved hjelp av elektronikk bygger hun lag på lag til rolige (eller urolige!) lydlandskaper som skaper assosiasjoner og bilder hos den som lytter. Mens Hilde Marie Holsen er relativt ny i det eksperimentelle musikkmiljøet, er Ikue Mori en virkelig veteran. Fredagen inntar hun Åkern med sin elektronikk. Hun er en helt sentral kunstner i det eksperimentelle miljøet, ikke bare i New York der hun bor, men i høy grad i det internasjonale miljøet også.

 

Tekst: Tor Dalaker Lund

 

[event id=»14843″]

[event id=»15647″]

 

[saeringpass]

[festivalpass]