Forplikter seg til kjønnsbalanse

Foto: Tommy Johansen

Denne uka signerte Kongsberg Jazzfestival Keychange-erklæringen, og har nå blitt en del av et globalt nettverk som jobber med kjønnsbalanse og mangfold i kulturlivet. Løftet innebærer en målsetning om å oppnå 50% representasjon av kvinner og underrepresenterte kjønn.

– Vi tror på like muligheter uavhengig av kjønn, og ved å ta del i Keychange-løftet vil Kongsberg Jazzfestival bidra og forplikte seg til dette viktige arbeidet med et spesielt fokus på jazzsektoren, sier nytilsatt festivalsjef Ragnhild Menes.

Flere festivaler forplikter seg
11 nye organisasjoner har signert Keychanges forpliktelse om kjønnsbalanse, inkludert noen av landets mest innflytelsesrike festivaler: Cosmopolite, Festspillene i Bergen, Førdefestivalen, Kongsbergjazz, Melafestivalen, Miniøya, Moldejazz, Nasjonal Jazzscene, Nordic Black Theatre, Norsk Jazzforum og Rabalderfestivalen.  Løftet innebærer en målsetning om å oppnå 50% representasjon av kvinner og underrepresenterte kjønn. Denne uka ble det også kjent at Mari Boine, Samsaya og AURORA er blitt utnevnt til norske ambassadører for programmet.

– Festivalen har hatt fokus på kjønnsbalanse i flere år, men vi tror på symboleffekten som ligger i å forplikte seg og forankre arbeidet i organisasjonen.  Selv om rekrutteringen av kvinner til jazzfeltet har økt de siste ti årene, har vi fortsatt en lang vei å gå før feltet er likestilt, sier Ragnhild Menes.
– Som del av arbeidet har vi også meldt oss inn i den norske organisasjonen Balansekunst, som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv i Norge.

Global bevegelse
Keychange er en kampanje for økt balanse i musikkbransjen som hvert år investerer i nytt talent gjennom et deltakerprogram, samtidig som de oppfordrer festivaler, konferanser og musikkinstitusjoner til å undertegne et løfte om å inkludere minst 50% kvinner og underrepresenterte kjønn i programmeringen sin. Listen over deltakere inkluderer 40 ulike land og over 400 organisasjoner.

– Vi ser frem til å delta i Keychange-nettverket og til å utveksle kunnskap og eksempler på god praksis med andre Keychange-organisasjoner, avslutter Ragnhild Menes.