Festivalens gull: for en trygg festival

Å ivareta publikums sikkerhet er alfa og omega for Kongsberg Jazzfestival, og dette er det Vaktgruppa som har ansvaret for. Dette omfatter alt fra innslipp av publikum til å ha oversikt over nødutganger i tilfelle brann. 

For at innslipp på konsertene på Kirketorget skal gå så smertefritt som mulig har arenasjef Geir Kristensen noen tips til publikum: – Bytt papirbilletten din inn i et bånd. Dette kan du gjøre i salgsbodene på Kirketorget. Konsertdeltakere som har bånd, kan benytte inngangen som opp bakken fra Gamlekroa (”Kullbunn-bakken”) og inngangen ved Røde Kors. Har du papirbillet du må stå i køen i hovedinnslippet (Stuckenbrocksgate), hvor papirbillettene scannes.

Kimasjefen

Paraplyer og flasker blir beslaglagt ved inngangen. Campingstoler blir også inndratt, så sant det ikke er godkjent på forhånd, og da må de i så fall sitte på handikap-tribunen.

Tore Engen, som har ansvaret for spillestedene, har vært med i festivalens vaktgruppe siden 1998. Engen mener Kongsberg Jazzfestival er blitt mer profesjonell når det gjelder sikkerhet. – Nå har vi et helhetlig samarbeid med Sølvberget Sikkerhet. De har ansvaret for innslipp, ser i folks vesker og ordner køen. I tillegg går Sølvbergets ansatte nattevakter for å passe på utstyr som står utplassert. Dette tette samarbeid arbeidet er til beste for publikum, sier Engen. – Det er lange økter på Kirketorget. Derfor er det viktig å ha nok folk i vaktgruppa slik at de kan få gode pauser, og en mulighet til å se litt konsert innimellom øktene, forteller Engen som er veldig glad for alle som kommer og jobber som frivillig vakt på Kirketorget år etter år.

vakt 1

vakt 2