lørdag 09.07.16
Kongsberg kirke

Håkon Kornstad: Tenor Battle

Konsertstart: 23.59 Pris enkeltbillett: 420,-,-

Håkon Kornstad har vært spydspiss for en hel generasjon unge jazzere med bandene Kornstad Trio og Wibutee på slutten av 90- og starten av 2000-tallet. Han har gjort kritikerroste duosamarbeid med blant annet Sidsel Endresen og Ingebrigt Håker Flaten, og vært sentral i bandene til Anja Garbarek og Bugge Wesseltoft.

Håkon Kornstad var definitivt å regne som en av Norges mest kritikerroste saxofonister med en hurtig stigende jazzkarriere. Hva skjer så? I 2009 befinner Håkon Kornstad seg i New York og får høre den italienske operaen Cavaleria Rusticana på The Met. Et par uker senere står han hos en pensjonert sopran på Upper West Side og gjør sine første stemmeøvelser. Få år senere har Håkon Kornstad fullført sin operautdannelse og er stadig å se på rollelisten ved Den Norske Opera.

Til tross for en ny karriere i en helt annen musikksjanger forlot ikke Håkon Kornstad jazzen. I stedet fant han sin helt unike måte å kombinere de to sjangrene; i Tenor Battle møtes tenorsaxofonisten og tenorstemmen. Operaarier av Gluck og Bizet møter skandinaviske jazztoner. Resultatet? Grensesprengende og helt unikt.

Håkon Kornstad (tenor, tenorsax, fløyte, loopmaskin) Sigbjørn Apeland (harmonium) Lars Henrik Johansen (cembalo, cimbalon) Per Zanussi (kontrabass, sag) Øyvind Skarbø (trommer)

In English:

Håkon Kornstad has been the spearhead for whole generation of young jazz enthusiasts with the bands Kornstad Trio and Wibutee at the end of 90’s and beginning of the 2000’s. He has made critically acclaimed duo collaborations, including Sidsel Endresen and Ingebrigt Håker Flaten, further he has played a key role to the bands of Anja Garbarek and Bugge Wesseltoft. Håkon Kornstad was definitely considered one of Norway’s most acclaimed saxophonists with a fast growing career within the jazz scene.

What happens next? In 2009 Håkon Kornstad finds himself in New York where he gets to hear the Italian opera cavalerie Rusticana at The Met. A few weeks later he visits a retired soprano on the Upper West Side where he goes through his first vocal exercises. Only a few years later, Håkon Kornstad completed his opera education and can often be found performing at the Norwegian National Opera.

Despite a new career in a completely different genre Håkon Kornstad hasn’t left jazz completely. Instead, he found his own unique way of combining the two genres; in Tenor Battle meet tenorsax and tenor voice. Opera arias by Gluck and Bizet meets Scandinavian jazz tones. The result? Groundbreaking and completely unique.

Andre artister

Skavangertun sykehjem
Torsdag 4. juli / Kl: 12:00

Gulljazz 2024

Gratis
Kongsberg kirke
Søndag 30. juni / Kl: 19:00

Kongsberg Storband og Anne-Carolyn Schlüter: Duke Ellington’s Sacred Concert

Privat Bar
Fredag 5. juli / Kl: 16:00

Ved porten til stillhetens skog: Et møte med Stian Carstensen og Lars Elling

Bildet er av 1624
Privat Bar
Torsdag 4. juli / Kl: 20:00

1624

Dette er et bilde av Swing'it
Privat Bar
Lørdag 6. juli / Kl: 16:00

Swing’it

Smeltehytta
Lørdag 6. juli / Kl: 14:30

Avanthagen: Marlies Debacker + Inga Stenøien + Moberg/Lien