En festival i utvikling

Kongsberg Jazzfestivalen vokser og ledelsen ser det som viktig å være i forkant. I år har det vært fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er utarbeidet rutiner og instrukser for at festivalen skal være en trygg plass å både for medarbeidere, artister og publikum. Det innebærer f.eks. at de som arbeider i omgivelser som krever det, må være riktig utstyrt med hjelm, vernesko og hansker. Festivalen har forbedret brannvern- og førstehjelpsinstruks og det er finnes hjertestarter på strategiske steder.

To verneombud går runder på spillesteder og oppholdssteder for å avdekke brister på sikkerheten. En av dem er Roe Sørby. Han prater med funksjonærer, musikere, og samarbeidspartnere for finne ut om de vet hva de skal foreta seg om noe skulle gå galt. -Vi er opptatt av åpen dialog og det er fullt mulig å være anonym, sier han. Dette er viktig slik at ingen skal synes det er vanskelig å melde fra om avvik.

I forkan tav 2016-festivalen, gav festivalen alle gruppelederne verktøy for å håndtere et voksende antall frivillige på best mulig måte. Gruppeledere har et stort ansvar, men ikke alle er erfarne ledere. Mange har havnet med lederansvar rett og slett fordi de har vist at de vist initiativ og er energiske. Jazzfestivalens ledelse ville derfor gi grupplederne noen verktøy slik at de kunne lære seg å tydelighet, ansvar og delegering for å få gruppene til å fungere optimalt.

– Lederopplæringen har gjort meg til en bedre gruppeleder, sier Mette Fjeldheim en av jazzens mest erfarne gruppeledere entusiastisk. -Jeg har fått en større bevissthet rundt forskjellighet blant folk, hvordan den enkelte tenker, og nødvendigheten av å ta hensyn til forskjelligheten når jeg både leder og rekrutterer nye folk til mitt team. På mange måter fikk jeg en større forståelse av det helhetlige ansvaret jeg har tatt på meg som leder i Kongsberg Jazzfestival, og hva det betyr for festivalens resultat», ler Mette og tilføyer
– nå har selv jeg blitt litt kjip med økonomistyringen!

Tekst: Astrid Berdal | Foto: Odd Eirik Skjolde