E134 – Maraton Nærmer seg Målgang

Ny E134 Damåsen-Saggrenda i Øvre Eiker og Kongsberg nærmer seg målgang etter mer enn fire års byggemaraton.

 

Denne våren og sommeren er det hektisk aktivitet på de to siste av tre delstrekninger gjennom jazz-
byen – fra Myntbrua til Saggrenda.

 

Mange delåpninger

Elektroarbeider, asfaltering og ferdigstillelse på en rekke områder preger arbeidene på strekningene Myntbrua-Trollerudmoen og Trollerudmoen-Saggrenda. Siden oppstarten på Damåsen 18. juni 2015 har det vært en rekke delåpninger undervegs. Nytt kryss og tverrveg på Trollerudmoen ble åpnet sommeren 2016. Ny bru og veg inn til Majorplassen ble åpnet sommeren 2016.

Høsten 2017 åpnet ny fv. 72 på Darbu i Øvre Eiker.

I oktober 2018 ble første delåpning av ny E134 foretatt, da om lag to kilometer fire felts veg over Dam-
åsen ble åpnet for trafikk fram til Diseplass.

I løpet av høsten 2019 blir det også delåpning av vegen fra Myntbrua via Gomsrudveien og fram til Teknologiparken over nye Kongsberg bru.

 

E134 Damåsen-Saggrenda i (noen) tørre tall:

  • 13,2 km ny veg, hvorav ca 8 km fire felts veg
  • Fire tunneler (seks tunnelløp) med samlet lengde om lag fire kilometer
  • 14 bruer med Saggrenda bru (310m) og Kongsberg bru (170m) som de to lengste
  • Nesten to kilometer med støttemurer
  • 15 kilometer med viltgjerder
  • 10.000 planter og trær 
  • 350 kilometer med elektrokabler
  • 13 nye rundkjøringer
  • 7000 veggelementer i betong til de fire tunnelene

 

Tre delstrekninger

Ny E134 gjennom Øvre Eiker og Kongsberg er fordelt på tre
hovedentrepriser og en rekke delentrepriser.

Veidekke har vært ansvarlig for delstrekningen Damåsen-Tislegård. Implenia er hovedentreprenør på delstrekningen Myntbrua-Trollerudmoen.

Arbeidsfellesskapet Metrostav, Bertelsen og Garpestad og HAG Anlegg er hovedentreprenør på delstrekningen Trollerud-
moen-Saggrenda.

Kryssområdet på Trollerudmoen ble bygd av Tveito Maskin as.

Elektroarbeidene gjennomføres av arbeidsfellesskapet ABB AS og Nettpartner Drift as.

Fv. 72 på Darbu ble bygd av
arbeidsfellesskapet HAG Anlegg as og Morgedal Entreprenør as.

Krevende nabo

Prosjektleder i Statens vegvesen, Tom Hedalen, sa ved anleggsstart på Damåsen i juni 2015 at befolkningen i Kongsberg og bilistene ville merke aktiviteten fra veg-
anlegget på flere måter.

–Vi blir en krevende nabo, det legger vi ikke skjul på, sa han da kjempeprosjektet var i start-
gropa. Nå som veganlegget til over fire milliarder kroner nærmer seg oppløpssiden oppsummerer han framdrift og status på prosjektet på denne måten:

–En krevende byggeperiode
nærmer seg slutten. Anlegget er så langt gjennomført med god fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø fra både byggherre og entreprenør – og uten irreversible skader på miljøet. Trafikkavviklingen har tidvis vært utfordrende for alle trafikantgrupper, men med stor tålmodighet fra byens innbyggere, besøkende og de som passerer forbi byen har bidratt til at dette har gått tilnærmet smertefritt. Jeg retter derfor en stor takk til alle involverte og berørte for et gjennomgående godt samarbeid gjennom anleggsfasen for ny E134. Og så håper jeg alle blir fornøyde med anlegget nå da det snart står ferdig.