Smittevern

SMITTEVERN KONGSBERG JAZZFESTIVAL 2021

Kongsberg Jazzfestival 2021 gjennomføres med stort fokus på smittevern og innenfor gjeldende restriksjoner. For å sikre dette gjennomføres festivalen i tråd med følgende overordnede prinsipper:

1) Syke personer skal holde seg hjemme

a. Dersom du føler deg syk eller har symptomer på luftveisinfeksjon, ber vi deg holde deg hjemme.

2) God hygiene

a. Vi har gode rutiner for vasking av flater som berøres av mange personer.

b. Det legges til rette for god håndhygiene med mulighet for hånddesinfeksjon eller håndvask i alle våre lokaler

3) Redusert kontakt mellom personer

a. Publikum skal holde god avstand i alle køer

b. Publikumoppfordres til å bruke munnbind når de ikke sitter på sine tilviste plasser (ved inngang, utgang og i toalettkø)

c. Publikum plasseres med god avstand i tråd med gjeldene regelverk

d. På arrangement med servering, vil det kun være servering ved bordene slik at publikum ikke skal måtte bevege seg rundt i lokalet.

Det vil være en smittevernansvarlig fra Kongsberg Jazzfestival tilstede på samtlige arrangement.

Forhåndsbestilling:

Publikum må kjøpe billetter på forhånd. Det vil ikke bli dørsalg til noen av våre konserter i år. Billetter kjøpes på www.ticketmaster.no eller i festivalbutikken i flerbrukskrysset. Den vil være åpen fra kl. 10 hver dag i uke 27.

Innslipp og oppmøtetidspunkt:

Møt opp i god tid før konsertstart. Om ikke annet er annonsert, vil dørene åpnes en time før konserten starter. Vær forberedt på kø og at innslippet kan ta noe lenger tid enn normalt på spillesteder uten faste sitteplasser. Vi ber om at alle holder en meters avstand til alle som ikke er i samme husstand i køen og vi oppfordrer til at munnbind benyttes inntil du sitter på din anviste plass.

I MUSIKKTEATRET og SØLVSALEN er det fastmonterte seter og alle i publikum plasseres med ett ledig sete mellom seg.

Publikum som har kjøpt unummererte billetter vil i forkant av konsertstart få tilsendt nye billetter med plassnummerering. Det vil også være publikumsverter ved innslipp som bistår dersom det oppstår problemer.

På ENERGIMØLLA er det kun solgt plassbilletter og publikum vises til sine plasser ved innslipp.Til KONGSBERG KIRKE er det solgt billetter til ulike soner. Innenfor hver sone er det ikke flere publikummere enn at alle skal kunne sitte med en meter avstand mellom seg. Vi vil bruke ulike innganger knyttet til ulike soner. Dette vil bli skiltet på utsiden av kirken.

På GAMLE NORGE, CHRISTIANS KJELLER, BERGSEMINARET og PRIVAT er det kun solgt unummererte billetter. Det er viktig at publikum som ønsker å sitte samlet kommer samtidig. Publikum vi bli vist til sine plasser av våre publikumsverter. Vær forberedt på at innspillene vil ta noe lenger tid en vanlig. Jazzboksen og Festivalgata:

For å kunne bistå myndighetene ved eventuelt behov for smittesporing skal alle gjester som besøker Jazzboksen registrere seg. Gjester registrerer kontaktinfo i ORDR, som er systemet som benyttes for bestilling og betaling av drikke.

Alle registrerte opplysninger slettes i tråd med gjeldene regelverk.

Digitale billetter:

Vi oppfordrer alle i publikum til å benytte elektroniske billetter.

Du kan enten vise frem billetten fra tilsendt e-post eller laste ned Ticketmaster appen og vise frem billettene dine direkte i appen.

Smittestopp:

Vi oppfordrer alle som deltar på Kongsberg Jazzfestival om å laste ned appen Smittestopp. På denne måten kan vi alle bidra til å forhindre at koronaviruset sprer seg i Norge. Smittestopp – helsenorge.no

Informasjon til publikum:

Gjennom pandemien har vi flere ganger erfart at endringer i smittesituasjonen og smitteverntiltak kan komme på kort varsel. Vi ber deg derfor sjekke sms og e-post for kommunikasjon fra Ticketmaster i forkant av ditt besøk hos oss. Det er via våre kundelister hos Ticketmaster vi raskest kan nå vårt publikum med eventuelle endringer mv.

Velkommen til Kongsberg Jazzfestival.

JAZZ IS MORE // ARTISTER

SJEKK UT VÅRE ANDRE ARTISTER

JAZZ IS MORE // SPONSORER

VÅRE GODE SAMARBEIDSPARTNERE

JAZZ IS MORE //

NYHETSBREV

Ved å registrere deg godtar du at vi kontakter deg på epost. Eposten din blir kun benyttet ifm. Kongsberg Jazzfestival.