NO

  /  

ENG
Kongsberg Jazzfestival. Hvert år i uke 27.
4.-7. juli 2018

Kontaktinfo

Jazzkontoret

Besøksadresse: Kirketorget 2 (1. etg.), 3616 Kongsberg Postadresse: Kongsberg Jazzfestival, Postboks 791, 3606 Kongsberg kontoret @kongsbergjazz.no // (+47) 32 73 31 66  

Festivalsjef: Kai Gustavsen// kai @kongsbergjazz.no // (+47) 906 39 946
Prosjektleder – marked: Ragnhild Menes // ragnhild @kongsbergjazz.no //(+47) 918 87 487  
Prosjektleder – produksjon: Truls Liang // truls @kongsbergjazz.no 

Bookinghenvendelser: booking @kongsbergjazz.no
Programkomité: Tor Dalaker Lund // (+47) 480 10 958 Ragnhild Menes, Ståle Liavik Solberg, Magni Sørløkk, Jan Olav Styrvold + Kai Gustavsen

Styret i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival Jan-Olav Styrvold // + 47 906 97 012 (styreleder) Joar Bølstad, Katrine Smemo Granlund, Wivi-Ann Bamrud, Anne Toril Kasin, Juel H. Rye, Lars H Kurverud, Eva Jeanette Johnsen (vara), Solveig Skår (vara)

Valgkomité: Ingvild Støa Skrede, Lars Bjørnstad, Odd Bjørkgård

Bankinformasjon: Konto 7139 05 25162 IBAN: NO 0571 3905 25162 BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX Bank: DNB, N-0021, Oslo, NORWAY

Organisasjonsnummer: Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival: 970 491 708 Kongsberg Jazzscener AS: 988 371 238 Google+