NO

  /  

ENG
Kongsberg Jazzfestival. Hvert år i uke 27.
4.-7. juli 2018

Grupper og gruppeledere

Akkreditering
Ingunn Rokstad
Denne gruppa har ansvaret for akkreditering av artister, gjester og funksjonærer. De fungerer som Kongsberg Jazzfestivals informasjonstjeneste og holder styr på sentralbordet under festivalen.

Barnivalen
Celina B. Stokes
Barnivalgjengen tilbyr kvalitetsmusikk og moro for barna. Vi har en stor og funky jazzparade, en mengde barnivalkonserter og malejam.

Bar
Denne gruppa har ansvar for at publikum får slukket tørsten. De styrer alle festivalens egne barer.

Estetisk
Britt Larsen
Estetisk gruppe tar seg av skilting, seil, salgsboder og sørger for at det ser informativt og pent ut på Kongsberg Jazzfestival.

Intern
Mette Fjeldheim
Interngruppa tilrettelegger for overnatting for de som trenger det og sørger for at våre frivillige har tilgang på mat.

IKT
Thomas Hellberg Hagen
En gruppe som har til hensikt å sørge for at alt som har med databaser, grensesnittbrukerverdier, mus, nettverk, printere, internett og e-post fungerer før, under og etter festivalen. Har egen Teletubbie, som bidrar til at festivalens mange funksjonærer kan få tak i hverandre på mobiltelefon.

KiMa
Geir Kristensen
Kirketorget Management sørger for at arrangementene på Kirketorget går som smurt og her tenkes det på alt, det løftes, måles, rigges, delegeres…. KiMa er et bindeledd og koordinerer all aktivitet som foregår på Kirketorget.

Kaos
Johanne Nesmann og Bjørn Ola Opsahl
Denne gruppa heter egentlig Avviklingsgruppa, men allerede i festivalens tidligere historie snek KAOS-navnet seg inn. (Gruppa burde hete «Forhindre kaos» etter innsatsen å bedømme). Kaos har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av arrangementene. Oppgavene er mange og varierte og som regel av praktisk art. Stikkord: Kjøring, lessing, lossing, bæring, snekring, bygging, sjauing, løfting, henting, bringing, stabling og rigging. Gruppa har et nært og kjært samarbeid med Teknisk gruppe.

Media
Ingvild Støa Skrede
Mediegruppa som oppgave å tilrettelegge informasjon om festivalen til publikum og presse, og hjelpe til å markedsføre festivalen. Mediegruppa drifter pressesenteret med akkreditering av presse og pressekonferanser og koordinerer intervjuavtaler mellom presse og artister. Gruppen har også ansvaret for festivalfotografene, drift og ajourhold av festivalens nettsider, sosiale media, informasjonsskjermer, samt de som jobber med video og lydopptak/dokumentasjon.

Miljø
Hallvard Surlien
Skal sørge for at Blekkulf ikke har noen grunn til å peke anklagende med en eller flere fangarmer. Passer på at festivalen oppfyller sine forpliktelser i forbindelse med Miljøfyrtårnstatusen og legger til rette for at vi får en grønn og fin festival.

Salg
Mona Sanden Olivier
Denne gruppa har ansvaret for alt salg av billetter og diverse salgartikler som t-skjorter, plakater og annen rekvisita under festivalen.

Sanitet
Hilde Wedde
Sørger for medisinsk hjelp og sikkerhet på de store konsertene, samt nødvendig helsehjelp til artister og funksjonærer. Har samarbeid med kiropraktor og fysioterapeut.

Service
Ingvild Løchen
Sørger for at musikere/managere/teknikere får det de trenger i forhold til mat/drikke, garderobeforhold på spillesteder, hotellopphold m.m. og at de kommer til riktig tid og på riktig sted når det gjelder lydprøver, pressekonferanser, konserter/klubber eller andre arrangementer. Kort sagt – sørge for at de har et trivelig opphold mens de er i Kongsberg. Service og transportgruppa jobber tett sammen.

Sponsor
Ingunn Våer
Sponsorgruppa er alltid smilende og imøtekommende vertskap for festivalens gjester, presse og musikere i Bergseminarets hage. De har ansvar for å koordinere påmeldinger og reservere plasser for små og store grupper, samt gjennomføre arrangementer for sponsorene våre.

Teknisk
Petter Norby
Denne gruppa har ansvaret for lyd og lys på alle festivalens arrangementer. De fleste som jobber i denne gruppa er fagmennesker på området. Teknisk har også en undergruppe med ansvar for lys og scenografi. Noen få meget kreative og høyst fagmessig dyktige folk har ansvaret for utforming og utsmykkingen av alle våre scener.

Transport
Trond Brandtzæg
Funksjonærene i denne gruppa har ansvaret for transport av musikere og deres ledsagere under festivalen. Transport samarbeider tett med Service.

Vakt
Mina Jønnum Grimnes
Når publikum slipper inn til festivalens arrangement har vaktgruppa ansvaret. Klubbverten og hans hjelpere sørger for at publikum får en fin og sikker opplevelse. Deres ansvar omfatter alt fra innslipp av publikum til å ha oversikt over nødutganger i tilfelle brann. Mange av vaktene er også gode førstehjelpere, så hvis uhellet er ute under en klubb eller konsert, er vakt på plass. Med andre ord: publikumservice er vaktgruppas oppgave.

Økonomi
Nina Skarseth
Vårt egen husbank står for oppgjør, pengetelling og håndtering av verdisaker under festivalen. Dette er nok den gruppen i festivalen som lager flest skjemaer og sanker inn flest underskrifter fra alle klubbvertene og servicepersonalet. Motto: ingen kvittering, ingen penger, ingen unntak.

Programkomiteen
Tor Dalaker Lund, Ragnhild Menes, Ståle Liavik Solberg, Magni Sørløkk, Jan-Olav Styrvold
Komiteen har ansvar for å sette sammen et så bra kunstnerisk program som mulig innenfor de økonomiske rammer som til enhver tid finnes. Programkomitéen blir valgt på festivalens representantskapsmøte. Medlemmene i komitéen besitter stor musikkunnskap og –interesse og er veldig godt oppdaterte på jazzfronten, og noen er i tillegg utøvende musikere.