NO

  /  

ENG
Kongsberg Jazzfestival. Hvert år i uke 27.
5.-8. juli 2017

Salgsboder

En stor del av folkefesten under Kongsberg Jazzfestival er koblet opp til et yrende folkeliv i bodene.

Kongsberg Jazzfestival vil i 2017 fortsette suksessen, og ha bodgate i Tinius Olsens gate: Bodene plasseres på fortauet langs gata fra Jonas B. Gundersen og over Nybrua.

Priser for salgsplass (3 x 3 meter) fra onsdag til lørdag:

Egenproduserte varer (håndtverksvarer) og veldedige organisasjoner: kr 3 675,- + mva 

Andre salgsvarer: kr 6 300,- + mva

Matsalg: etter avtale  (avhengig av plassering/utvalg)

Strøm: 250,- + mva (egenproduserte varer)/ 500,- + mva (andre salgsvarer) / 1000,- + mva (matsalg)

Du søker ved å fylle ut skjema her:

Jeg har lest "Vilkår for leie av salgsboder under Kongsberg Jazzfestival" (se lenger ned på siden) og godtar disse.

Fornavn (obligatorisk)

Etternavn (obligatorisk)

Firma

Org.nr / Fødselsnr

Gateadresse

Postnr / Postal Code

Poststed

Land

E-post (obligatorisk)

Mobil (obligatorisk)

Telefon

Beskrivelse av varer du skal selge

Antall løpemeter (obligatorisk)
 3 meter 6 meter 9 meter

Plassering

Alle søkere vil få skriftlig svar på om de har fått plass eller ikke innen medio mai. Vi gjør oppmerksom på at vi har begrenset areal, og legger vekt på så bredt varesortiment som mulig. Ikke alle søkere kan derfor regne med å få tildelt plass.

Festivalen stiller med oppmålt bodplass på 3 x 3 meter og strøm. Leietagere må selv stille med alt av telt, salgsboder og kasseapparater. 

Betaling
Leien for bodplassen vil bli fakturert før festivalen. Leietakere som ikke har betalt leien innen forfall står i fare for å miste tildelt plass.

Matsalg

Alle som søker om matbod på festivalen skal ha et vegetarisk/kjøttfritt alternativ. Det bes redegjøre for dette i bodsøknaden. 
Det skal også være et brannslukningsapparat tilgjengelig i boden.

All distribusjon av næringsmidler (mat, drikke, godteri osv.) skal være rapportert til Mattilsynet, Distriktskontoret i Buskerud.

https://skjema.mattilsynet.no/mats.

Les mer om krav til rutiner ved matsalg her.

Vakthold

Det vil være vakthold i utleieområdene om kvelden og på natta. Allikevel vil varer og utstyr som etterlates i teltene være leietakers ansvar.

Skatteregler
Alle som driver med salgsarbeide, og som dermed har en inntekt av sin virksomhet under festivalen må forholde seg til regelverket utgitt av Skattedirektoratet.
Kontroller kan bli gjennomført under festivalen.

 

Vilkår for leie av salgsboder under Kongsberg Jazzfestival

Viktige regler til dere som skal leie bodplass under årets jazzfestival:

Plassene er tilgjengelig fra tirsdag kveld etter kl. 19.00 eller etter avtale. Bodene må være ferdig rigget til onsdag kl. 15.00.  Tildelingen er endelig. Feilplasseringer ser vi oss nødt til å flytte.

Varelevering med kjøretøy er kun tillatt mellom 03.00 og 10.00 i festivaldagene (onsdag – lørdag). Innkjøring i bodgate utenfor dette tidsrommet er ulovlig, og vil bli varslet politiet.
Varelevering utenfor dette tidsrommet henvises til egne plasser.

Leietakere må selv sørge for skjøteledning fra strømkassene som blir satt ut.

Leietaker skal følge pålegg fra festivalens funksjonærer. Dersom en ikke gjør det, kan en bli bortvist fra festivalområdet for resten av festivalen uten refusjon/kompensasjon av leien.

Det er ikke tillatt å parkere biler på oppstillingsplassen. Unntaket er salg direkte fra bil.

Bodplassen er kun for den som har fått bekreftet plass og med den type varer selger har fått godkjent. Det er ikke anledning til å ta med andre selgere inn på sin plass. Musikk fra standen er kun tillatt etter avtale med festivalen.

Videresalg av plass eller annen bruk enn avtalt er strengt forbudt og fører til bortvisning.

Bodplassene skal holdes ryddet. Søppel kastes i container og søppelkasser som er satt ut på området. Bodene skal ikke flyttes i forhold til anvist plass.
Leietaker plikter å rydde de disponerer før de forlater området. Eventuell opprydding av bodplass blir fakturert vedkommende etter festivalen. 

Betaling av bodplass skal skje FØR bod kan settes opp.

Brannforskrifter må følges. Bl.a. settes det ut brannslokningsapparater i noen av bodene.

Salg av ”spaghetti-spray”, krutt, kinaputter, softgun, kniver, sverd, kastevåpen, og liknende er ikke tillatt.  Likeledes alle typer piper og liknende. Produkter med symboler som kan være støtende skal ikke selges av leietakere. Dette gjelder spesielt produkter som kan forbindes med nazisme, rasisme eller narkotika. Det er leietakers ansvar å påse at vareutvalget ikke strider mot retningslinjer gitt av Kongsberg Jazzfestival.

Vi rapporterer brudd på reglementet til politiet. Leietakere som bryter regelverket vil vises bort, og vil ikke få refundert bodleien.

Kongsberg Jazzfestival er ikke ansvarlig for tap av noe slag som følge av skade aller tyveri på og i salgsboder.

Ved fravikelse av disse regler blir bodeiere bortvist fra festivalens område. Politiet vil jevnlig patruljere i området.