NO

  /  

ENG
Kongsberg Jazzfestival. Hvert år i uke 27.
4.-7. juli 2018

Funksjonærmøte 18. nov

Hold av datoen! Årets funksjonærmøte holdes på Quality Grand Hotel lørdag 18. november kl. 15.00.
 
Funksjonærmøtet er festivalens generalforsamling og har de samme ingrediensene som et årsmøte. På agendaen står valg av styre, programkomité og valgkomité, presentasjon av økonomiske prognoser for 2017, samt regnskap for 2016.
 
Sakspapirene blir lagt ut på våre nettsider ti dager før møtet.
 
Vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta!
 
Foto: Christian Haukeli