NO

  /  

ENG
Kongsberg Jazzfestival. Hvert år i uke 27.
4.-7. juli 2018

Krav til funksjonærer

  • Møt opp til avtalt tid og gjør den jobben du blir satt til.
  • Hvor mye du må jobbe avhenger av hvilke gruppe du jobber i og hvilken tid på døgnet vaktene dine er.
  • Bruk funksjonær t-skjorten når du er på jobb og ta den av deg når vakten din er over.
  • Ikke nyte alkohol eller andre rusmidler på vakt.  
  • Ser du noe som må gjøres, gjør det selv eller ta kontakt med din gruppeleder.
  • Ha publikum i fokus. De har betalt for å nyte god musikk og forventer at vi som funksjonærer står på. Vær positiv og vennlig.
  • Dersom du ikke har anledning til å møte på vakt på grunn av sykdom eller lignende er det viktig at du melder fra til gruppeleder eller annen kontaktperson snarest mulig.
  • Ved brudd på dine plikter som funksjonær kan funksjonærkortet inndras for inneværende og/eller fremtidige festivaler avhengig av hva som forårsaket inndragningen. Lovbrudd vil bli politianmeldt.

I møte med pressen

Som funksjonær er du festivalens ansikt utad. Svar gjerne på spørsmål fra pressen om hvilke arbeidsoppgaver du har under festivalen. Alle andre spørsmål henvises til administrasjonen.